Cechy temperamentu dzieci wpływają na ich zdolności motoryczne

Cechy temperamentu dzieci wpływają na ich zdolności motoryczne

Dodano: 
Dziecko z popularnymi klockami
Dziecko z popularnymi klockami Źródło:Fotolia / YakobchukOlena
Niedawne badanie przeprowadzone wśród dzieci w wieku od 3 do 7 lat wykazało, że umiejętności motoryczne dzieci przynoszą korzyści, jeśli dziecko jest starsze i uczestniczy w zorganizowanych sportach. Ponadto badanie dostarczyło informacji na temat znaczenia cech temperamentu dla umiejętności motorycznych. W szczególności stwierdzono, że cechy takie jak aktywność i utrzymywanie się uwagi są pozytywnie związane z umiejętnościami motorycznymi.

Zasadniczo umiejętności motoryczne obejmują umiejętności ruchowe, które są obecne w codziennych zadaniach, takich jak bieganie, wspinaczka, rzucanie i rysowanie. Odpowiednie umiejętności motoryczne umożliwiają uczestnictwo w typowych grach i rodzajach gry dla różnych grup wiekowych i faz rozwojowych, na przykład w grach typu bieganie i piłka.

„Mimo że umiejętności motoryczne rozwijają się w zależności od wieku, rozwój umiejętności musi być nadal stymulowany świadomie”, mówi Donna Niemistö, doktorantka z Wydziału Sportu i Zdrowia na Uniwersytecie w Jyväskylä. „Umiejętności ruchowe nie rozwijają się bez ćwiczenia, dlatego umiejętności wymagają wzmocnienia poprzez powtarzanie umiejętności. Rozwój umiejętności motorycznych jest bardzo wspierany, gdy dziecko porusza się na wiele sposobów. W bieżącym badaniu znaleźliśmy więcej dowodów na to, że udział w zorganizowanych sportach może być przydatny aby zyskać więcej okazji do ćwiczenia i powtarzania niezbędnych ruchów”.

Temperament a rozwój motoryczny

Temperament i jego cechy odnoszą się do biologicznych i indywidualnych cech dziecka, takich jak biologiczny sposób reagowania na otoczenie. Temperament jest raczej stabilny w czasie. Do tej pory przeprowadzono tylko kilka badań dotyczących zdolności motorycznych i temperamentu małych dzieci, chociaż w starszych grupach wiekowych dostępnych jest już więcej badań.

„Dzieci, które mają skłonność do aktywnego temperamentu, a także dzieci wykazujące wytrwałość w obliczu wyzwań, mogą być motywowane i wytrwałe w nauce i ćwiczeniach ruchowych. Dlatego te ustalenia były oczekiwane i logiczne. Dziecko o aktywnym temperamencie może reagować szybciej. W rezultacie dziecko będzie miało więcej możliwości poruszania się wraz ze zwiększoną liczbą powtórzeń. Bez zauważenia, dziecko zyska także więcej możliwości wykonywania zadań motorycznych.”

Ponadto zdolność do skupienia uwagi jest równie ważna dla nabywania umiejętności.

„Aby nauczyć się nowych umiejętności, trzeba być w stanie skoncentrować się i zachować koncentrację, nawet jeśli umiejętność ta może początkowo wydawać się trudna, a nawet trudna”, kontynuuje Niemistö.

Obie cechy temperamentu mogą wpływać na rozwój umiejętności motorycznych. Dlatego ważne jest, aby rodzice, a także wcześni nauczyciele byli świadomi tych indywidualnych czynników, na wypadek gdyby chcieli zachęcić i wspierać rozwój umiejętności motorycznych swoich dzieci.

Czytaj też:
Musisz się skupić? Nie jedz posiłku o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert