Konopie indyjskie zaburzają uczenie się i pamięć roboczą. Naukowcy sprawdzili, komu szkodzą najbardziej

Konopie indyjskie zaburzają uczenie się i pamięć roboczą. Naukowcy sprawdzili, komu szkodzą najbardziej

Dodano: 
Konopie.
Konopie. 
Konopie indyjskie to jedna z najbardziej znanych i najczęściej używanych substancji psychoaktywnych na świecie. Jak dokładnie działają na mózg, sprawdzali naukowcy z Polski i USA.

Nad zagadnieniem dotyczącym funkcjonowania poznawczego osób długotrwale zażywających konopie indyjskie pochyliła się grupa naukowców z Polski i USA. Przebadano 600 osób, które deklarowały, że używają tego środka psychoaktywnego.

Różnice w działaniu konopi indyjskich

Wyniki dotychczas prowadzonych badań wskazują, że THC – związek o działaniu odurzającym obecny w konopiach indyjskich – wpływa negatywnie na funkcje poznawcze, kiedy jesteśmy pod ich bezpośrednim wpływem. Najsilniej zaburza werbalne uczenie się i pamięć roboczą. Okazuje się, że efekty te utrzymują się u osób regularnie zażywających tę substancję, nawet gdy przestaje na nie bezpośrednio oddziaływać. Ostatnie analizy pokazują, że zaburzenia te mogą obejmować również wzrokową pamięć epizodyczną. Z nowych badań wynika, że istotne znaczenie ma fakt, czy dana osoba poza marihuaną stosuje również inne substancje psychoaktywne. Jak podaje SWPS – psycholożka Alicja Binkowska, badaczka z tej uczelni, brała udział w projekcie – używanie wyłącznie konopi indyjskich nie przynosi aż tak negatywnych efektów.

W badaniu wzięło udział 600 osób, jednak osoby spełniające kryterium uzależnienia nie były kwalifikowane do projektu. Wybrane osoby zostały podzielone na trzy grupy. Jedną z nich stanowiły osoby zażywające tylko marihuanę, drugą ci, którzy stosują także inne nielegalne używki w Polsce. Ostatni zbiór to grupa kontrolna – czyli osoby, które nie używały konopi indyjskich lub robiły to rzadziej niż dwa razy w roku. Taki podział badanej grupy okazał się niezwykle istotny. Pozwolił wychwycić kluczowe różnice w funkcjonowaniu w zależności od wzorca zażywania substancji psychoaktywnych. Grupy nie różniły się istotnie pod względem używania tytoniu i alkoholu.

Szkodliwość zażywania marihuany jest powiązana z wiekiem

Badani mieli przeprowadzane testy na inteligencję, badano poziom aktywności ich mózgów podczas wykonywania różnych zadań. Chodziło m.in. o sprawdzenie, jak zażywanie konopi indyjskich wpływa na wzrokową pamięć epizodyczną, wzrokowe zapamiętywanie miejsc i osób. Uzyskane wyniki pokazały zaburzenia aktywności elektrycznej mózgu przede wszystkim u osób stosujących wiele różnych używek (polydrug users). Jak podają naukowcy, prawdopodobnie, aby rozwiązać jakieś zadanie na odpowiednim poziomie, muszą one wkładać w to większy wysiłek poznawczy i neuronalny, co odzwierciedla wyższa aktywność mózgu.

Nie zaobserwowałam znaczących różnic pomiędzy grupą kontrolną a użytkownikami samych konopi indyjskich. Istotne rozbieżności widać jedynie w przypadku zażywania również innych substancji psychoaktywnych, które najprawdopodobniej powodują największe zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu – tłumaczy Alicja Binkowska, psycholożka i doktorantka z Uniwersytetu SWPS.

Według naukowców, nasilenie deficytów w funkcjonowaniu jest ściśle powiązane z wiekiem, w którym dana osoba rozpoczyna regularne zażywanie konopi indyjskich. Wyjątkowo niekorzystny jest tutaj okres dojrzewania, gdy mózg dynamicznie się rozwija. Na uzyskane wyniki mógł wpłynąć fakt, że osoby biorące udział w przeprowadzonym badaniu rozpoczęły zażywanie marihuany w późniejszym wieku, niż dwudziesty rok życia. Dodatkowo największe deficyty obserwuje się u osób uzależnionych od konopi.

W Polsce zarówno import, produkcja, pośrednictwo w sprzedaży, jak i samo posiadanie marihuany jest nielegalne i według prawa jest przestępstwem.

Czytaj też:
Jak otrzymać receptę na medyczną marihuanę?

Opracowała:
Źródło: SWPS, www.frontiersin.org