Logopeda – zawód z pogranicza medycyny i psychologii. Na czym polega?

Logopeda – zawód z pogranicza medycyny i psychologii. Na czym polega?

Dodano: 
Logopeda
Logopeda / Źródło: Shutterstock
Logopeda to terapeuta, który diagnozuje dzieci z wadami wymowy. Jakich zaburzeń pomaga się pozbyć?

Logopeda to terapeuta, który musi posiadać rzetelną wiedzę z zakresu psychologii, medycyny i pedagogiki. Tylko w takim wypadku jest w stanie pomóc pacjentom cierpiącym na wady wymowy spowodowane różnymi czynnikami. Czym dokładnie zajmuje się terapeuta i kiedy warto zapisać dziecko na wizytę?

Kim jest logopeda?

Aby zostać logopedą, można ukończyć różne studia. Absolwenci logopedii, logopedii z audiologią oraz pedagogiki specjalnej mają prawo przyjmować i prowadzić pacjentów cierpiących na wady wymowy. Pracują nie tylko w przedszkolach, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ale również w poradniach foniatrycznych czy ośrodkach zajmujących się rehabilitacją.

Specjalizacje

Po ukończeniu logopedii można zrobić specjalizację z:

  • neurologopedii – polega na pracy z osobami, które cierpią na dysfunkcje układu nerwowego
  • oligofrenologopedii – polega na pacy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo
  • surdologopedii – polega na pracy z osobami głuchymi
  • balbutologopedii – polega na pracy z osobami, które się jąkają
  • logopedii medialnej – jest to nauka dykcji dla artystów

Czym zajmuje się terapeuta?

Logopeda leczy wady wymowy, które są spowodowane różnymi czynnikami. Mogą być spowodowane zaburzeniami w rozwoju psychomotorycznym, niedosłuchem, budową anatomiczną w obrębie aparatu artykulacyjnego lub wadami zgryzu. Logopeda diagnozuje i prowadzi także dzieci z zespołem Aspergera, jąkające się czy będące autystykami.

Kiedy zapisać dziecko na wizytę?

Z wizyty u logopedy powinni skorzystać rodzice z dzieckiem, które ma trudną mowę (tzw. późna mowa, czyli dziecko bardzo długo nie mówi albo mówi niewiele), jąka się, sepleni. Do logopedy należy zapisać także malucha, który rozwija się wolniej od swoich rówieśników albo cierpi na problemy ze słuchem.

Często logopedzi współpracują z placówkami oświatowymi takimi jak żłobki, przedszkola czy szkoły, a wizyty odbywają się regularnie w ramach zajęć edukacyjnych. Warto dowiedzieć się, czy w placówce, do której uczęszcza nasze dziecko, również jest przewidziana pomoc logopedyczna.

Jak wygląda wizyta?

W czasie wizyty u logopedy, terapeuta najpierw wysłuchuje problemu, z którym zgłosili się rodzice z dzieckiem, a następnie przeprowadza wywiad medyczny. Musi uzyskać informacje, czy ktoś w rodzinie cierpi na wady wymowy, w jakim wieku dziecko zaczęło mówić, czy od początku miało problemy z mową.

Następnie ogląda aparat mowy i sprawdza, czy poszczególne jego elementy mają prawidłową budowę. Czasem do powstawania wad wymowy może przyczynić się nieprawidłowa budowa języka czy warg.

Może również przeprowadzić badanie słuchu fonematycznego, a przy podejrzeniu niedosłuchu, pokierować rodziców z dzieckiem do laryngologa.

Na czym polega terapia?

Dopiero gdy terapeuta postawi właściwą diagnozę, może opracować terapię. Najczęściej polega ona na regularnych spotkaniach, w czasie których terapeuta przekazuje podopiecznemu materiał do opanowania, wykonuje je z nim i zadaje ćwiczenia do domu. Praca w domu z dzieckiem jest konieczna dla uzyskania właściwych efektów terapii. Zaleca się ćwiczyć z dzieckiem codziennie, chociaż po kilkanaście minut, by utrwalić w nim prawidłową wymowę.

Czy wizyta jest płatna?

Jeśli skierowanie do logopedy wystawia pediatra albo laryngolog, wizyta odbywa się w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. W takiej sytuacji terapia jest bezpłatna i rodzice nie ponoszą za nią żadnych kosztów. W każdym innym przypadku (np. gdy rodzice samodzielnie chcą zbadać dziecko), za wizytę u logopedy trzeba zapłacić.

Czytaj też:
Audiolog – lekarz od zaburzeń słuchu. Czym się zajmuje?

 0

Czytaj także