Cristiano Costanzo, GSK: Inwestujemy w rozwój szczepionek i leków specjalistycznych

Cristiano Costanzo, GSK: Inwestujemy w rozwój szczepionek i leków specjalistycznych

Dodano: 
Cristiano Costanzo, dyrektor generalny GSK w Polsce
Cristiano Costanzo, dyrektor generalny GSK w Polsce Źródło:Archiwum prywatne
Chcemy dostarczać jak najwięcej innowacyjnych szczepionek i leków, aby zapewnić najlepsze rozwiązania farmaceutyczne, m.in. w zakresie zdrowego starzenia się. Będziemy rozwijać inicjatywy edukacyjne i kampanie informacyjne, aby podnosić świadomość społeczeństwa na temat zdrowia, profilaktyki i dostępnych terapii - mówi Cristiano Costanzo, dyrektor generalny GSK w Polsce.

W listopadzie 2022 r. objął Pan funkcję dyrektora generalnego GSK w Polsce. Jakie były Pana wcześniejsze doświadczenia w przemyśle farmaceutycznym?

Moja rola dyrektora generalnego GSK w Polsce jest kontynuacją wieloletniego doświadczenia w branży farmaceutycznej i rozwoju wewnątrz firmy. Do GSK dołączyłem w 2005 r., obejmując stanowisko menedżera ds. marketingu w obszarze chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych. W ciągu kolejnych lat zarządzałem wieloma innowacyjnymi projektami. Przed objęciem funkcji dyrektora generalnego GSK w Polsce byłem globalnym dyrektorem marketingu w obszarze leków oddechowych. Wcześniej zdobywałem doświadczenie w innych firmach farmaceutycznych, ale większość zawodowego życia związałem z GSK. Głęboko wierzę w misję i wartości tej firmy. Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się lokalizacji GSK na świecie. To dla mnie ogromny zaszczyt, że kieruję oddziałem w tak ważnym dla spółki kraju.

Jak postrzega Pan Polskę i polski system ochrony zdrowia?

W zakresie opieki zdrowotnej Polska, podobnie jak wiele innych krajów, staje w obliczu wyzwań, takich jak dostępność do wysokiej jakości usług medycznych, ich finansowanie czy starzejące się społeczeństwo. W ciągu ostatnich lat wiele działań podejmowanych jest w celu modernizacji i usprawnienia systemu, np. inwestycje w infrastrukturę, rozwój technologii czy rozszerzenie listy leków refundowanych. Od momentu rejestracji do wprowadzenia leku na listę refundacyjną lub do programu lekowego w Polsce mija 827 dni. Na tle 37 krajów europejskich zajmujemy od końca czwarte miejsce, wyprzedzając jedynie Bośnię i Hercegowinę, Rumunię i Maltę. Dla porównania: pacjent w Niemczech na możliwość zastosowania nowego leku czeka zaledwie 128 dni, w Danii 191, a w Austrii 301 dni. Chciałbym, by GSK było partnerem w budowaniu silnego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Firma GSK jest obecna w Polsce od 45 lat, przeszła w tym czasie wiele zmian. Jakie cele rozwojowe stawia sobie teraz? Jest Pan dziś odpowiedzialny za rozwój GSK w Polsce. Jakie są Pana priorytety?

GSK jest jednym z głównych inwestorów w branży farmaceutycznej w Polsce. Ulokowaliśmy tu wiele strategicznych funkcji i utworzyliśmy globalne zespoły świadczące wysokospecjalistyczne usługi dla oddziałów firmy na całym świecie. Prowadzimy także zaawansowane badania kliniczne – obecnie realizujemy aż 51 projektów badawczych, w których uczestniczy prawie 300 ośrodków i 3 tys. pacjentów z Polski. Chcę kontynuować tę długą tradycję, szczególnie w zakresie prac nad innowacyjnymi lekami specjalistycznymi. Nasze zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki pozostaje niezmiennie priorytetem.

Jako GSK chcemy dostarczać jak najwięcej innowacyjnych szczepionek i leków, aby zapewnić najlepsze rozwiązania farmaceutyczne, m.in. w zakresie zdrowego starzenia się. Będziemy rozwijać inicjatywy edukacyjne i kampanie informacyjne, aby podnosić świadomość społeczeństwa na temat zdrowia, profilaktyki i dostępnych terapii z naszego portfolio produktowego.

GSK od wielu lat jest „partnerem polskiej gospodarki”. Co to oznacza i co wyróżnia GSK na tle innych firm działających w Polsce?

Bycie „partnerem polskiej gospodarki” oznacza, że firma angażuje się w rozwój, inwestuje i wspiera lokalną gospodarkę. Jest to wyrażane poprzez różnorodne inicjatywy, tworzenie miejsc pracy, współpracę z krajowymi instytucjami i organizacjami.

GSK wyróżnia się na tle innych firm działających w Polsce przede wszystkim długą historią zaangażowania i przedsiębiorczości. 45 lat obecności na rynku to wymierne inwestycje na poziomie ponad 2,3 mld zł. Przez tworzenie miejsc pracy, płacenie podatków i generowanie dochodów gospodarstw domowych firma wpływa na wzrost i stabilność ekonomiczną kraju. Tylko w 2020 r. wkład GSK do PKB kraju wyniósł aż 2,36 mld zł, a działalność firmy wygenerowała blisko 500 mln zł dochodów gospodarstw domowych w Polsce i prawie 300 mln zł danin publicznych.

Dowodem na znaczącą rolę Polski w globalnej sieci operacyjnej GSK jest powstanie światowej klasy centrum kompetencji – GSK Poland Global Hub. W 2021 r. utworzono tu niemal 750 nowych wysokospecjalistycznych miejsc pracy. To wszystko czyni GSK ważnym partnerem dla krajowej branży farmaceutycznej oraz całej polskiej gospodarki.

Jakie są najważniejsze obszary działalności firmy w Polsce? Czy planowane są dalsze inwestycje GSK w Polsce?

Inwestujemy w rozwój szczepionek i leków specjalistycznych, koncentrując się na czterech głównych obszarach terapeutycznych: chorobach zakaźnych, HIV, onkologii oraz chorobach układu immunologicznego. Śledzimy najnowsze trendy technologiczne, a także budujemy partnerstwa mające ogromny potencjał rozwojowy. Jednym z najważniejszych obszarów działalności GSK w Polsce są prace badawczo-rozwojowe. W Polsce funkcjonuje R&D Hub, który koordynuje wiele projektów badawczych, kluczowych dla rozwoju firmy na poziomie globalnym. W skład hubu wchodzi kilkanaście zespołów, które odpowiadają m.in. za prowadzenie i koordynację badań klinicznych na całym świecie, procesy rejestracji nowych leków, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz proces naukowej i medycznej weryfikacji danych z badań klinicznych.

To nasz najszybciej rozwijający się zespół w kraju. W ciągu ubiegłego roku zatrudnienie w dziale R&D wzrosło o ponad 60 proc.

Czy uważa Pan, że konieczne jest zwiększenie konkurencyjności Polski w Europie pod kątem innowacji i przyciągania zagranicznych inwestycji? Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić?

Tak, zdecydowanie jest to niezwykle istotne dla długotrwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju kraju. Otwiera bowiem drogę do zwiększania dobrobytu i zamożności społeczeństwa. Ważne jest przede wszystkim tworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego. Uproszczenie procedur, zmniejszenie biurokracji, tworzenie funduszy inwestycyjnych dla firm innowacyjnych może uatrakcyjnić Polskę w oczach inwestorów zagranicznych.

Kluczowym zagadnieniem jest również promowanie globalnych partnerstw. Współpraca z międzynarodowymi korporacjami może przyciągać ekspercką wiedzę oraz kapitał inwestycyjny.

GSK to firma, która w Polsce w dużej mierze kojarzy się ze szczepieniami. Dlaczego jest to ważny dla GSK obszar terapeutyczny i jakie nowe szczepionki są obecnie wprowadzane w Polsce?

Obszar szczepień jest istotny dla GSK z kilku powodów. Przede wszystkim, kieruje nami interes społeczny. Szczepienia odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu chorobom zakaźnym i ochronie zdrowia publicznego. Przyczyniają się także do zmniejszenia liczby hospitalizacji, co w efekcie obniża koszty opieki zdrowotnej i zwiększa dostępność, tak istotną w procesie leczenia innych schorzeń. O kluczowym znaczeniu szczepień w zwalczaniu globalnych problemów zdrowotnych przekonaliśmy się tak niedawno w czasie pandemii COVID-19.

Od niedawna na polskim rynku aptecznym dostępna jest szczepionka GSK przeznaczona do stosowania w profilaktyce półpaśca oraz neuralgii popółpaścowej u osób dorosłych w wieku 50 lat i starszych oraz u osób w wieku 18 lat i starszych o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec. Eksperci oceniają, że ponad 99 proc. dorosłych po 50. roku życia przebyło ospę wietrzną w dzieciństwie. Nawet 30 proc. z nich może zachorować na półpasiec. Nowością jest także nasza pierwsza na świecie szczepionka przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV) dla osób dorosłych. RSV jest odpowiedzialny za wiele hospitalizacji i zgonów wśród osób starszych, zwłaszcza z chorobami współistniejącymi.

Firma jest też znana w Polsce m.in. z innowacyjnych leków dla osób zakażonych HIV, a także z nowych leków onkologicznych, w tym m.in. nowych terapii w raku jajnika oraz raku endometrium. W jakich jeszcze obszarach terapeutycznych można liczyć na przełomowe terapie od GSK?

GSK kontynuuje badania i rozwój w wielu obszarach terapeutycznych, dążąc do opracowania innowacyjnych terapii, które pomogą w poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów. Niemal połowa szczepionek i produktów leczniczych, nad którymi pracujemy, dotyczy chorób zakaźnych. Ważną częścią naszego biznesu są leki na choroby układu oddechowego. Stale rozwijamy dział R&D, inicjujemy globalne partnerstwa strategiczne, współpracujemy z ekspertami w dziedzinie genetyki, genomiki i sztucznej inteligencji, by opracowywać innowacyjne rozwiązania terapeutyczne dla np. chorób neurodegeneracyjnych, sercowo-naczyniowych czy metabolicznych.

W czerwcu 2023 roku został Pan nowym członkiem zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jakie cele stawia sobie Pan w Infarmie, co chciałby Pan zmienić?

Branża farmaceutyczna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia i dobrobytu, dlatego chcę działać na rzecz korzystnych warunków prowadzenia działalności dla firm w tym sektorze. Nie możemy zapominać o budowaniu dialogu między biznesem a władzami, aby tworzyć regulacje sprzyjające odpowiedzialnemu prowadzeniu działalności. Głównym przedmiotem mojego zainteresowania będzie tutaj reforma prawa farmaceutycznego w UE. Istnieje również potrzeba budowania sprzyjającego otoczenia biznesowego i ustanawiania partnerstw strategicznych (tj. przyciągania inwestycji, wspierania współpracy między uniwersytetami a przemysłem, wspierania inicjatyw badawczo-rozwojowych) oraz promowania różnorodności w przemyśle farmaceutycznym, by stymulować innowacje i wprowadzać niezbędne zmiany w opiece zdrowotnej. Widzę także ogromną wartość w zacieśnianiu współpracy z organizacjami pacjenckimi w celu zrozumienia potrzeb pacjentów i zapewnienia im terapii oraz opieki na najwyższym poziomie.