Najnowsze dane naukowe potwierdzają skutecznośc szczepionki Janssen. Najwyższa ochrona do 6 miesięcy

Najnowsze dane naukowe potwierdzają skutecznośc szczepionki Janssen. Najwyższa ochrona do 6 miesięcy

Dodano: 
Szczepionka Johnson&Johnson
Szczepionka Johnson&Johnson Źródło:Shutterstock
Wnioski z analizy danych rzeczywistej praktyki klinicznej w Stanach Zjednoczonych dowodzą, że szczepionka Janssen przeciwko COVID-19 zapewnia trwałą ochronę przed zakażeniem przełamującym, hospitalizacją i koniecznością przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej.

Przedstawiciele Johnson & Johnson ogłosili wyniki szeroko zakrojonego badania, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, dotyczącego poszczepiennej trwałości ochrony przed COVID-19.

Wnioski badania dowodzą, że pojedyncza dawka szczepionki Johnson & Johnson zapewnia długotrwałą, trwającą do 6 miesięcy ochronę przed zakażeniem przełamującym COVID-19, hospitalizacjami i przyjęciem na oddział intensywnej opieki medycznej.

– Choć dane zmie­niają się szybko, widzimy skuteczność szczepionki z perspektywy ochrony przed hospitali­zacją związaną z COVID-19 na poziomie około 80 procent po podaniu pojedynczej dawki szczepionki Johnson & Johnson. Ochrona utrzymuje się na stałym poziomie przez cały okres, jaki do tej pory przebadano, czyli do 6 miesięcy – podkreślił dr n. med. Mathai Mammen, wiceprezes działu farma­ceutycznego Janssen Research & Development LLC, Johnson & Johnson.
– Trwałość ochrony naszej szczepionki odzwierciedla jej podstawowe właściwości immunologiczne. Jak już wcześniej informowaliśmy, nasza szczepionka wywołuje silną odpowiedź przeciwciał, jak również wzrost liczby limfocytów T w obliczu obecności wszystkich wariantów wirusa, a zatem również wariantu omikron.

Skuteczność szczepionki Johnson & Johnson

W najnowszym badaniu opublikowanym na portalu medRxiv przeanalizowano profile ochrony, jaką zapewniają wszystkie trzy szczepionki dopuszczone do obrotu (bądź zatwierdzone) w Stanach Zjednoczonych. Dla wszystkich tych trzech preparatów zastosowano tę samą metodologię w odniesieniu do następujących trzech parametrów: infekcji przełamujących COVID-19, hospitalizacji i przyjęć na oddziały intensywnej opieki medycznej.

Badanie wykazało, że skuteczność szczepionki Janssen przeciwko COVID-19 w zwalczaniu zakażeń przełamujących i ochronie przed hospitalizacjami utrzymywała się na stabilnym poziomie w okresie do 6 miesięcy. Szczepionki mRNA (dwudawkowe) cechowały się słabnącą skutecznością w ochronie przed hospitalizacjami i zakażeniami przełamują­cy­mi, przy czym skuteczność dawek podstawowych w przypadku pojedynczej dawki szczepionki Janssen przeciwko COVID-19 jest niższa niż w przypadku szczepionki mRNA podanej w dwóch dawkach.

W odniesieniu do wszystkich trzech preparatów nie odnotowano spadku stopnia ochrony przed koniecznością przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej – dowodzi to obecności trwałej ochrony przed przypadkami ciężkimi i stanem krytycznym. Badanie nie miało na celu porównania trwałości ochrony, jaką zapewniają poszczególne szczepionki.

Informacje dodatkowe

Liczne instytucje opieki zdrowotnej na całym świecie dopuściły do stoso­wania szczepionki Janssen przeciwko COVID-19 jako dawki przypominające.Johnson & Johnson nadal przekazuje odpowiednie dane organom regulacyjnym, Świato­wej Organizacji Zdrowia, Europejskiej Agencji Leków oraz krajowym technicz­nym gru­pom dorad­czym ds. szczepień (NITAG) na całym świecie, by w razie potrzeby umożliwiać po­dejmowanie możliwie jak najtrafniejszych decyzji dotyczące lokalnych strategii szcze­pień.

Dalsze informacje o wielokierunkowym podejściu Johnson & Johnson do walki z pan­de­mią opub­­likowano na stro­nie internetowej https://www.janssen.com/emea/our-focus/infectious-diseases-vaccines/respiratory-infections/covid-19.

Dane na podstawie: Zheutlin A., Ott M., Sun R., et al. Durability of Protection against COVID-19 Breakthrough Infections and Severe Disease by Vaccines in the United States. Dostępne na stronie internetowej https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.05.22268648v1 Data dostępu: styczeń 2022.

Czytaj też:
Będzie obowiązek szczepień na COVID-19? Jednoznaczne stanowisko prof. Horbana
Czytaj też:
Doustna szczepionka przeciw COVID-19. Są pilotażowe badania