Koronawirus. Posłowie przygotowali projekt ustawy. Przewiduje m.in. obowiązkową kwarantannę

Koronawirus. Posłowie przygotowali projekt ustawy. Przewiduje m.in. obowiązkową kwarantannę

Dodano: 1
Sejm
Sejm Źródło: Shutterstock / Verconer
W trakcie sejmowej komisji zdrowia posłowie zajmą się projektem ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu koronawirusa. 38-stronnicowy dokument zawiera m.in. plan działania na wypadek wystąpienia w Polsce epidemii.

Projekt ustawy został opublikowany na stronie internetowej Sejmu. W poniedziałek 2 marca o godzinie 8:45 zajmą się nim posłowie z Komisji Zdrowia. „W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego (...)” – napisano w uzasadnieniu 38-stronnicowego dokumentu. W projekcie ustawy przedstawiono zadania władz państwowych w zakresie zapobiegania oraz zwalczania . Przepisy regulują kwestie takie jak m.in. zadania szefa MON oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, prawo farmaceutyczne czy prawo oświatowe (w tym zasady funkcjonowania szkół).

Zadania Rady Ministrów

W dokumencie określono również powinności instytucji w sytuacji, gdy „stan epidemii wystąpi w takich rozmiarach, że przekroczy możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego”. W takim przypadku Rada Ministrów mogłaby w drodze rozporządzenia np. „ustanowić czasowe ograniczenia działalności określonych przedsiębiorców, czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, obowiązek poddania się kwarantannie, czasowe ograniczenia działania lokali oraz nakaz i zakaz przebywania w określonych miejscach”.

Środki finansowe

W dokumencie wskazano również źródła finansowania działań mających na celu zwalczenie koronawirusa. Jedno z nich dotyczy obcięcia dofinansowania na zakup wozów strażackich. „W roku 2020 środki rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, mogą być przeznaczone także na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” – wskazano.

Kary za złamanie przepisów

W projekcie ustawy przewidziano również kary. W razie potencjalnej epidemii rząd mógłby nakazać hurtowniom farmaceutycznym zbywania produktów leczniczych, wyrobów medycznych wyłącznie do aptek, punktów aptecznych i zakładów leczniczych. W przypadku niedostosowania się do tych przepisów grozi kara w wysokości nawet do 5 mln złotych.

Czytaj też:
Grypa bardziej spowalnia wzrost gospodarczy Polski, niż może to zrobić koronawirus

Źródło: Sejm
 1

Czytaj także