MZ: Stopniowe przywracanie funkcjonowania uczelni medycznych

MZ: Stopniowe przywracanie funkcjonowania uczelni medycznych

Dodano: 
Wykład
Wykład / Źródło: Fotolia / anzebizjan
Od poniedziałku nastąpi stopniowe przywracanie działalności uczelni medycznych – wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

„W związku z podejmowanymi przez rząd decyzjami dotyczącymi wdrażania kolejnych etapów przywracania działalności zarówno podmiotów prowadzących działalność w poszczególnych sektorach gospodarki, jak i realizujących zadania publiczne, jest zasadne podjęcie działań mających na celu stopniowe przywracanie ” – napisał resort w uzasadnieniu nowelizacji, która ukazała się w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Wyjaśnił dalej, że rozporządzenie przewiduje uchylenie przepisu § 1 ust. 1 pkt 2 nowelizowanego rozporządzenia, który reguluje ograniczenie działalności uczelni, polegające na ograniczeniu obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

„Uchylenie tego przepisu umożliwi rektorom, jako pracodawcom, podejmowanie decyzji dotyczącej przywracania pracowników do pracy w uczelni, przy czym będzie to wymagało uprzedniego oszacowania ryzyk związanych z funkcjonowaniem uczelni w okresie , a następnie ich bieżącego monitorowania i korygowania” – dodał resort.

Ministerstwo zobligowało rektorów do tego, aby na terenie uczelni wdrożyli procedury minimalizujące zagrożenie zakażeniem wirusem .

Jednocześnie zaznaczyło, że w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z przedstawicielami środowiska akademickiego i z głównym inspektorem sanitarnym opracuje wytyczne dotyczące przywracania działalności uczelni medycznych. Będą one „udostępnione uczelniom jako materiał wyjściowy do opracowania własnych planów i procedur”.

Regulacja będzie obowiązywać od 18 maja 2020 r. (PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

Czytaj też:
Modelka porzuciła wybieg i przeprowadziła się do domu opieki. „Pot, krew i łzy”

 0

Czytaj także