COVID-19 i grypa – który wirus jest bardziej śmiertelny? Nowa analiza

COVID-19 i grypa – który wirus jest bardziej śmiertelny? Nowa analiza

Dodano: 
Zwłoki w kostnicy
Zwłoki w kostnicy / Źródło: Fotolia / Jan H. Andersen
Zarówno grypa, jak i COVID-19 mają podobny początkowy obraz i trudno jest je rozróżnić na podstawie jedynie obrazu klinicznego. Pytanie, który wirus jest bardziej śmiertelny?

Do tej pory tylko w kilku badaniach podjęto próbę porównania wyników klinicznych i odkryto, że podstawowe stany u pacjentów wpływają na przebieg choroby w obu infekcjach. Jednak mała liczebność próby w tych badaniach utrudnia wyciągnięcie namacalnych wniosków.

Biorąc pod uwagę znaczenie porównania grypy sezonowej i  z punktu widzenia zdrowia publicznego, zespół naukowców z kilku instytucji w Szwajcarii i Niemczech postanowił zbadać różnice w przyjęciu na OIT i śmiertelności wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy COVID-19 w Szwajcarii. Ich badanie zostało opublikowane na serwerze preprint medRxiv.

COVID-19 i grypa sezonowa w Szwajcarii

Zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, prawie 5000 pacjentów z  wymaga hospitalizacji, a około 1500 pacjentów umiera co roku w Szwajcarii z powodu grypy sezonowej. Dla porównania, COVID-19 już zainfekował ponad 285.000 ludzi w Szwajcarii, z 11,229 hospitalizacjami i 3.879 zgonami na dzień 19 listopada 2020.

Różnice w przyjęciu na OIOM i śmiertelności wśród hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 i grypą

Badana kohorta obejmowała pacjentów w wieku powyżej 18 lat z zakażeniem z dodatnim wynikiem testu PCR lub grypą sezonową, którzy zostali przyjęci do 14 uczestniczących szwajcarskich szpitali. Pierwotne i wtórne punkty końcowe to śmiertelność wewnątrzszpitalna i przyjęcie na OIOM między chorymi na grypę sezonową i COVID-19. W 2020 roku do badania włączono 2843 pacjentów z COVID-19 z 14 ośrodków, a 1361 pacjentów z grypą zrekrutowano w 7 ośrodkach w latach 2018-2020.

Wyniki pokazały, że pacjenci z COVID-19 byli przeważnie mężczyznami i byli młodsi (mediana wieku 67 lat) w porównaniu z chorymi na grypę, którzy byli w większości kobietami i starszymi (mediana wieku 74 lata). Zespół odkrył, że 12,8% lub 363 pacjentów z COVID-19 zmarło w szpitalu w porównaniu do 4,4% lub 61 pacjentów z grypą, którzy byli objęci badaniem.

Pacjenci z COVID-19 mieli 3-krotnie większe skumulowane ryzyko zgonu niż pacjenci z grypą

W tym badaniu porównano wyniki kliniczne lub COVID-19 ze szwajcarskiej bazy danych nadzoru. Po uwzględnieniu konkurencyjnych zdarzeń i nierównowagi między grupami pacjentów, pacjenci z COVID-19 mieli 3-krotnie większe skumulowane ryzyko śmiertelności w szpitalu w porównaniu z pacjentami z grypą. Jest to zgodne z szacunkami WHO dotyczącymi śmiertelności z powodu COVID-19 (3-4%) i grypy sezonowej (0,1%).

mieli również zwiększone dzienne ryzyko śmiertelności i dłuższy czas pobytu w szpitalu. Podobnie pacjenci z COVID-19 mieli ponad 2-krotnie większe ryzyko przeniesienia na OIOM w porównaniu z .

Czytaj też:
Czy ból brzucha może być objawem COVID-19?

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: news-medical.net
 0

Czytaj także