Koronawirus. Dlaczego niektórzy noszą maseczki, a inni nie?

Koronawirus. Dlaczego niektórzy noszą maseczki, a inni nie?

Dodano: 
Maseczka w sklepie
Maseczka w sklepie Źródło:Shutterstock / Drazen Zigic
Pandemia koronawirusa trwa. Ludzie jednak nadal mają bardzo różne opinie na temat tego, czy powinni robić takie rzeczy, jak noszenie maski, utrzymywanie dystansu społecznego i częste mycie rąk.

Oprócz tych różnic wydaje się, że wiele osób kwestionuje również postrzeganie COVID – niektórzy ludzie wydają się postrzegać to jako duże ryzyko, podczas gdy inni w ogóle nie postrzegają tego jako ryzyka. Chociaż wiele rzeczy może kształtować ludzkie zachowanie, psychologowie nauczyli się, że to, jak ludzie postrzegają ryzyko zagrożenia (prawdopodobieństwo, że zagrożenie wyrządzi krzywdę), ma duże znaczenie dla tego, jak zachowują się w odpowiedzi na zagrożenie (Slovic, 2000). W przypadku COVID może być tak, że sposób, w jaki ludzie postrzegają ryzyko COVID, przewiduje, jak zachowają się w związku z COVID – na przykład, czy noszą maseczkę, czy nie. Jeśli tak jest, to jeśli możemy zmienić postrzeganie, prawdopodobnie możemy zmienić zachowania.

Czytaj też:
Naukowcy: Dystans fizyczny w COVID-19 opiera się na „przestarzałej nauce”

Postrzeganie zagrożenia a zachowanie

Aby dowiedzieć się więcej, zapytana została reprezentatywna ogólnokrajowa grupa 512 Amerykanów, jakie ryzyko według nich stanowi COVID dla nich, ich bliskich, przeciętnego Amerykanina i Stanów Zjednoczonych jako narodu. Następnie poproszono ich o przemyślenia na temat tego, jak ważne jest dla nich i innych przestrzeganie ograniczeń związanych z COVID, nawet jeśli może to oznaczać poświęcenie osobistego komfortu lub dobrobytu gospodarczego. Na koniec zapytano ich, czy przestrzegali ograniczeń związanych z COVID.

Jak się okazuje, istnieje wiele różnic w postrzeganiu przez Amerykanów ryzyka COVID, a ponadto różnice te silnie przewidywały postawy dotyczące zachowań związanych z COVID i samego COVID. Osoby, które postrzegały COVID jako większe ryzyko, częściej uważały, że ograniczenia COVID zalecane przez CDC są ważne i warte przestrzegania, w porównaniu z osobami, które postrzegały COVID jako mniejsze ryzyko. Co najważniejsze, osoby, które postrzegały COVID jako większe ryzyko, częściej przestrzegały ograniczeń dotyczących COVID, takich jak noszenie maseczek, dystans społeczny i częste mycie rąk. Odkryto również, że preferencje polityczne ludzi i konsumpcja mediów informacyjnych wpłynęły na postrzeganie ryzyka COVID przez ludzi, tak że ci, którzy byli bardziej liberalni i oglądali / czytali więcej wiadomości, postrzegali COVID jako większe ryzyko.

Czytaj też:
„To są idiotyzmy w kontekście epidemii”. Prof. Simon przestrzega

Polityka dotycząca zdrowia publicznego

Ponieważ istnieją solidne dowody na to, że ograniczenia COVID mogą być skuteczne w czasie (Grossman, Kim, Rexman i Thirumurthy, 2020), odkrycia te mają ważne implikacje dla przyszłej polityki dotyczącej zdrowia publicznego, szczególnie dla strategii komunikowania ryzyka. W szczególności sugeruje to, że postrzeganie ryzyka kształtuje nasze podejście do COVID, a następnie, jakie decyzje (jeśli w ogóle) podejmujemy, aby się przed nim chronić.

Wpływanie na inne czynniki kształtujące nasze zachowania związane ze zdrowiem publicznym, takie jak preferencje polityczne lub konsumpcja mediów informacyjnych, może być trudne. Jednak polityka zdrowia publicznego może z powodzeniem podnosić świadomość ludzi i postrzeganie ryzyka związanego z COVID, co powinno okazać się skuteczne w zwalczaniu COVID i przyszłych pandemii.

Czytaj też:
Naukowcy: Dzieci mogą przenosić koronawirusa w drogach oddechowych przez parę tygodni