Znaleziono gen, który pomaga regulować poziom cholesterolu

Znaleziono gen, który pomaga regulować poziom cholesterolu

Dodano: 
Praca w laboratorium, zdj. ilustracyjne
Praca w laboratorium, zdj. ilustracyjne Źródło:Shutterstock / ART STOCK CREATIVE
Naukowcy połączyli dane z badań dotyczące myszy i ludzi, aby zidentyfikować gen, który może zmniejszyć produkcję cholesterolu w wątrobie w odpowiedzi na dietę o wysokim poziomie cholesterolu.

Cholesterol ma kilka ważnych funkcji w ludzkim ciele. Na przykład cząsteczka jest składnikiem błon komórkowych, a organizm potrzebuje jej do produkcji witaminy D i niektórych hormonów. Jednak nadmierny poziom cholesterolu we krwi w postaci lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) jest czynnikiem ryzyka miażdżycy – zwężenia tętnic z powodu nagromadzenia się blaszek tłuszczowych – które mogą prowadzić do zawału serca lub udaru mózgu. Ciało wytwarza własny cholesterol w wątrobie, a bogate źródła dietetyczne obejmują jajka, czerwone mięso i masło. Jednak niezależnie od diety niektórzy ludzie wydają się być genetycznie predysponowani do rozwoju podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi.

Badania nad cholesterolem

Prace badaczy opierały się na badaniach asocjacyjnych obejmujących cały genom, które przeszukują ogromne bazy danych sekwencji genomu pod kątem korelacji między poszczególnymi odmianami genetycznymi a specyficznymi cechami, takimi jak niektóre warunki zdrowotne. Jednak chociaż badania te mogą zawęzić wyszukiwanie, nie mogą zidentyfikować poszczególnych genów odpowiedzialnych za chorobę.

Technika badań oparła się na dużym pokryciu genetycznym myszy i ludzi. Średnio genomy myszy i ludzi mają 85% swoich sekwencji genetycznych, z wyłączeniem całego „śmieciowego DNA”, który nie koduje białek i nie ma żadnej znanej funkcji. Naukowcy najpierw zbadali wątrobę myszy w laboratorium, identyfikując sieć 112 genów zaangażowanych w syntezę cholesterolu. Następnie przeszukali bazy danych ludzkich genomów, aby ustalić, które z tych 112 genów pokrywają się z sekwencjami DNA, które powiązali z wysokim poziomem cholesterolu u ludzi. Ten proces pomógł im zidentyfikować 54 geny, z których 25 wyróżniało się, ponieważ ich rola w metabolizmie cholesterolu lub lipidów była wcześniej nieznana.

Sestrin1 reguluje choresterol

Dalsza runda testów zawęziła poszukiwania do genu zwanego Sestrin1. Naukowcy odkryli, że Sestrin1 może zatrzymać syntezę cholesterolu w wątrobie, gdy z diety będą dostępne odpowiednie ilości cholesterolu. Kiedy usunęli ten gen w wątrobie myszy, zwierzęta nie były w stanie regulować poziomu cholesterolu we krwi. Naukowcy twierdzą, że ich technika łączenia danych myszy i ludzi może potencjalnie identyfikować inne geny, które zwiększają ryzyko wystąpienia określonych chorób. „Z pewnością istnieje możliwość rozszerzenia tej techniki na inne cechy, takie jak otyłość” – mówią.

Czytaj też:
Leki obniżające poziom cholesterolu wpływają na skład bakterii jelitowych u osób otyłych

Opracowała:
Źródło: Medical News Today