Panseksualizm – popularna orientacja seksualna czy nowa moda wśród gwiazd?

Panseksualizm – popularna orientacja seksualna czy nowa moda wśród gwiazd?

Dodano: 10
Kobieta w łóżku
Kobieta w łóżku / Źródło: Fotolia / Autor: DC Studio / KW
O panseksualizmie słyszymy od niedawna – do tej „orientacji seksualnej” przyznają się przede wszystkim celebryci. Zgodnie z opinią dużego grona seksuologów jest to nowa moda wśród gwiazd, która pozwala zdobyć rozgłos. Jak jest w rzeczywistości?

Panseksualizm nie istnieje na razie w terminologii medycznej i nie jest zaliczany oficjalnie do grupy orientacji seksualnych. Termin ten odnosi się do osób, które odczuwają emocjonalny oraz fizyczny pociąg seksualny do drugiego człowieka bez względu na to, jaką posiada on płeć oraz tożsamość płciową.

Rodzaje orientacji seksualnej

Co to jest orientacja seksualna? Orientację seksualną definiuje się jako „trwały, emocjonalny i seksualny pociąg do osób określonej płci”. Żadna z występujących w terminologii medycznej orientacji seksualnych nie jest uważana za chorobę – to ważne, bo niektóre środowiska starają się przedkładać heteroseksualizm ponad inne orientacje seksualne, co jest dyktowane przede wszystkim podejściem światopoglądowym lub religijnym.

W terminologii medycznej funkcjonują następujące rodzaje orientacji seksualnej:

  • heteroseksualizm, czyli odczuwanie pociągu seksualnego i emocjonalnego do osób odmiennej płci,
  • homoseksualizm, czyli odczuwanie pociągu seksualnego i emocjonalnego do osób tej samej płci,
  • biseksualizm, czyli odczuwanie pociągu seksualnego i emocjonalnego do osób obydwóch płci.

W przypadku osób, które nie odczuwają pociągu seksualnego oraz emocjonalnego do przedstawicieli żadnej płci mamy do czynienia z aseksualizmem.

Powyższe rodzaje orientacji seksualnych funkcjonują w terminologii medycznej, a ich występowanie zostało potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. W przypadku panseksualizmu nie ma na razie żadnych dowodów naukowych na to, że faktycznie istnieje.

Czym jest panseksualizm?

Zgodnie z ideologią propagowaną przez osoby przyznające się do panseksualizmu jest on współczesną orientacją seksualną, która określana też bywa „najwyższą formą wolności seksualnej”. Pociąg seksualny odczuwany do osób niezależnie od ich płci, a także orientacji seksualnej nie ma jednak nic wspólnego z patologicznymi relacjami i potrzebami seksualnymi np. pedofilią oraz nekrofilią.

Co więcej, seksuolodzy podkreślają, że założenia panseksualizmu niewiele różnią się od założeń biseksualizmu, dlatego traktują tę „nową” orientację seksualną jedynie jako sposób na wyróżnienie się i zdobycie rozgłosu. Nie oznacza to jednak, że w najbliższej przyszłości panseksualizm nie zostanie uznany za nową orientację i nie doczeka się wielu medycznych opracowań.

Warto podkreślić, że żadna z powszechnie uznanych orientacji seksualnych nie figuruje już w obowiązującej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

Czy można komuś wpoić konkretną orientację seksualną?

Warto wiedzieć, że nie ma dowodów naukowych na to, że orientacja seksualna może być efektem przekazywanych np. dzieciom wzorców kulturowych, społecznych oraz sposobu wychowania. Orientacja seksualna każdego człowieka zaczyna kształtować się jeszcze w czasie życia płodowego, dlatego niemożliwa jest skuteczna zmiana orientacji seksualnej z powodu nacisku ideologicznego oraz społecznego, a także ewentualnego leczenia farmakologicznego oraz terapii psychologicznej, jednak powszechnie wiadomo, że społeczne (negatywne) nastawienie do przedstawicieli posiadających odmienną niż heteroseksualizm orientację seksualną, utrudnia nawiązywanie relacji oraz jest powodem ukrywania prawdziwej orientacji seksualnej, a także może stać się przyczyną wchodzenia w związki niezgodne z odczuwanym przez konkretną osobę pociągiem seksualnym.

Podsumowując, panseksualizm w swoich złożeniach jest bardzo podobny do biseksualizmu. Zgodnie z tym, co twierdzą na temat panseksualizmu seksuolodzy, jest to raczej moda, a nie popularna i dotyczące dużego odsetka ludzkiej populacji tożsamość seksualna. Szacuje się, że panseksualizm dotyczy około 1 procenta dorosłej populacji, a przeprowadzone na temat orientacji seksualnej ankiety, pozwalają postawić tezę, że znacznie częściej dotyczy on kobiet niż mężczyzn.

Inna niż heteroseksualizm orientacja seksualna nie jest formą zboczenia i co niezwykle ważne, nie jest zagrożeniem dla członków społeczeństwa. Żadna z orientacji seksualnych nie identyfikuje się z zachowanymi powszechnie uważanymi za patologiczne, czyli np. pedofilią, której mogą dopuszczać się osoby definiujące siebie jako heteroseksualne, homoseksualne oraz biseksualne.

Czytaj też:
Sporadycznie uprawiasz seks? 5 możliwych konsekwencji

 10

Czytaj także