Zaburzenia lękowe – co na nie wpływa?

Zaburzenia lękowe – co na nie wpływa?

Dodano: 
strach
strach Źródło:Unsplash / M.T ElGassier
Nowe badania przeprowadzone na dużej grupie dorosłych z Kanady wykazały czynniki, które wpływają na zaburzenia lękowe. Znalazła się w nich m.in. dieta. Co jeszcze odkryli naukowcy?

Zaburzenia lękowe to najczęściej spotykany w Europie i Stanach Zjednoczonych rodzaj dysfunkcji psychicznej. Według Anxiety and Depression Association of America (ADAA), 18,1 proc. populacji USA cierpi na zaburzenia lękowe. Na całym świecie liczba ta wynosi 3,5 proc. osób. Takie informacje oszacowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2015 roku. Skala osób dotkniętych zaburzeniami lękowymi jest ogromna i mówi się, że nadal będzie wzrastać. Ma to związek z szybkim tempem życia, stresem, a także osłabieniem relacji rodzinnych i samotnością.

Zaburzenia lękowe – co je wywołuje?

Niedawno zespół badaczy z różnych instytucji – w tym Kwantlen Polytechnic University w Surrey i University of Toronto – starali się zgłębić temat zaburzeń lękowych. Naukowcy przeanalizowali wyniki badań z lat 2010-2015, w których wzięło udział ponad 25 tys. osób. 8,5 proc. z nich cierpiało na stałe zaburzania lękowe. Ponad 58 proc. uczestników stanowiły osoby powyżej 45. roku życia. Pod uwagę wzięto wywiady i testy laboratoryjne. Analiza ujawniła szereg istotnych powiązań między konkretnymi czynnikami a rozwojem zaburzeń lękowych. Ustalono też, że w przyszłości aż 10 proc. populacji będzie cierpieć na zaburzenia lękowe. Wyniki badań opublikowano w International Journal of Environmental Research and Public Health.

Dieta a zaburzenia lękowe

Ustalono, że osoby, które rzadko jadły owoce i warzywa, częściej cierpiały na zaburzenia lękowe niż ci, którzy spożywali je w dużych ilościach. Prawdopodobieństwo diagnozy zaburzeń lękowych było u nich aż o 24 proc. wyższe. Przeanalizowano także pomiary składu ciała badanych. Okazało się, że przy wzroście poziomu tkanki tłuszczowej znacząco rosło ryzyko zaburzeń lękowych – aż o 70 proc.

Czy kobiety częściej odczuwają lęk?

Na zaburzenia lękowe cierpiało aż 1/9 uczestniczek, przy czym ilość mężczyzn odczuwających permanentny niepokój wyniosła 1/5. Te wyniki potwierdziły tylko wcześniejsze tezy, według których kobiety są bardziej podatne na zaburzenia lękowe. Niezależnie od płci, bardziej cierpią także osoby samotne. 27 proc. z nich wykazało większe ryzyko wystąpienia zaburzeń lękowych.

Dochód a zaburzenia lękowe

Bardziej podatni na stres byli także badani o niskich dochodach. Za wyjściowe kryterium w badaniu przyjęto dochód w wysokości 20 000 dolarów rocznie. Poniżej tego budżetu 1/5 osób cierpiało na zaburzenia lęku. Liczba osób zagrożonych powyżej tego kryterium była dwukrotnie niższa.

Jak stan zdrowia wpływa na poziom stresu?

Osoby cierpiące na 3 lub więcej przewlekłych chorób, częściej doświadczały stanów lękowych, w porównaniu do ludzi bez żadnych schorzeń. Wśród uczestników z zaburzeniami lękowym 16,4 proc. cierpiało na trzy inne schorzenia, 8,3 proc. na dwa, 6,3 proc. miało jedną dodatkową chorobę, a tylko 3 proc. zgłosiło brak współistniejących schorzeń. Uczestnicy, którzy żyli z przewlekłym bólem, dwukrotnie częściej odczuwali niepokój, niż pozostałe osoby z tej samej grupy wiekowej.

„Nasze ustalenia pokazują, że kompleksowe podejście, w tym dieta, a także czynniki społeczne, takie jak status ekonomiczny, mogą pomóc zminimalizować ryzyko zaburzeń lękowych wśród osób w wieku dojrzałym i starszych” – powiedział drKaren Davison, koordynator badania.

Czytaj też:
Coraz więcej Polaków ma depresję. Jak odróżnić poważny stan od gorszego nastroju?