Zmiana miejsca pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego. Jak i gdzie ją zgłosić?

Zmiana miejsca pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego. Jak i gdzie ją zgłosić?

Dodano: 
Zwolnienie lekarskie, zdjęcie ilustracyjne
Zwolnienie lekarskie, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / EA March
Lekarz wypisał ci zwolnienie z pracy, a ty musisz pilnie zmienić miejsce pobytu? Zastanawiasz się, co zrobić w zaistniałej sytuacji? Zawiadamiać Zakład Ubezpieczeń Społecznych o tymczasowej „przeprowadzce” czy nie? A jeśli tak, to w jaki sposób? Odpowiadamy i rozwiewamy wątpliwości.

Obowiązujące przepisy nakładają na ubezpieczonych, którym wystawiono zwolnienie z tytułu tymczasowej niezdolności do pracy, obowiązek informowania ZUS-u o aktualnym miejscu pobytu. Stosowne regulacje weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Jaką formę powinno przyjąć to zawiadomienie? Gdzie należy je złożyć? Sprawdź.

Jak powiadomić ZUS o zmianie miejsca pobytu w trakcie L4?

Lekarz wypisujący zwolnienie umieszcza w zaświadczeniu dane adresowe ubezpieczonego. Jeśli z jakichś powodów zmieni on miejsce pobytu w trakcie L4, musi powiadomić o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także swojego pracodawcę. Ma na to trzy dni od momentu „przeprowadzki”. Stosowne zawiadomienie może złożyć na kilka sposobów:

  • osobiście – podczas wizyty w terenowym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • drogą pocztową – liczy się wówczas data stempla pocztowego,
  • drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Co ważne, nie ma żadnego odrębnego druku przeznaczonego do zawiadamiania o zmianie miejsca pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego. Zgłoszenia można dokonać przy użyciu POG, czyli pisma ogólnego, które służy do komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy opisać w nim okoliczności całej sprawy i wskazać nowy, tymczasowy adres, pod którym przebywa ubezpieczony.

Co grozi za niezgłoszenie zmiany miejsca pobytu w trakcie zwolnienia?

Zaniechanie obowiązku powiadomienia pracodawcy i ZUS-u o zmianie miejsca pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego może mieć poważne konsekwencje. Co w sytuacji, gdy podczas rutynowej kontroli zasadności wystawienia L4 okazuje się, że chory nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem? W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo cofnąć decyzję o wypłacaniu zasiłku chorobowego, a także żądać zwrotu przyznanych już środków. Skutkiem wspomnianej „niefrasobliwości” nierzadko bywa również zwolnienie dyscyplinarne.

Źródło: ZUS

Czytaj też:
L4 na dziecko. Ile płatne jest zwolnienie lekarskie na dziecko?
Czytaj też:
Kilkudniowe zwolnienie z pracy bez L4? Kiedy będziemy mogli skorzystać z takiej opcji

Źródło: Zdrowie WPROST.pl