Łuszczyca to choroba nie tylko skóry
Artykuł sponsorowany

Łuszczyca to choroba nie tylko skóry

Dodano: 
Łuszczyca, zdjęcie ilustracyjne
Łuszczyca, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / kikkiki
Łuszczyca jest nie tylko chorobą skóry, ale też całego organizmu. Choruje nie tylko ciało, ale także psychika: zmiany na skórze często powodują społeczne napiętnowanie, a u chorego - depresję.

Łuszczyca często dotyka osób młodych, w wieku produkcyjnym, chcących realizować swoje ambicje rodzinne oraz zawodowe i w normalny sposób funkcjonować na rynku pracy. Jak wynika z raportu „Potrzeby pacjentów z łuszczycą w Polsce” opublikowanego przez Fundację My Pacjenci i Unię Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę, u 63 proc. badanych łuszczyca została zdiagnozowana przed 20. rokiem życia [1]. Realizacja planów życiowych jest utrudniona, ponieważ chorzy muszą poświęcać czas na sprawy związane z chorobą (średnio blisko 2 miesiące w roku), ponoszą wydatki związane z wizytami u lekarza bądź zakupem leków (ponad 2500 zł rocznie) [2].

Wyzwaniem jest też stygmatyzacja chorych. Rzucające się w oczy zmiany na skórze skupiają spojrzenia przechodniów, kolegów ze szkoły, studiów, pracy. Wiele osób otwarcie wyraża dezaprobatę w stosunku do wyglądu chorych cierpiących na łuszczycę, obawia się zarażenia.

Zagrożenie depresją

Ciagłe narażenie na odpychające i krzywdzące komentarze powoduje u wielu chorych lęk przed wychodzeniem z domu i obcowaniem z ludźmi. Pacjenci czują się wykluczeni.

Narastająca frustracja, w połączeniu z nieustanną koniecznością radzenia sobie ze zmianami skórnymi, wywołuje obniżenie nastroju, poczucie krzywdy i odosobnienia, samotność oraz brak chęci do działania i prowadzenia aktywnego życia. Jak wynika z raportu „Potrzeby pacjentów z łuszczycą w Polsce”, aż 20 proc. pacjentów wymagało leczenia lekami przeciwdepresyjnymi, a co czwarty badany korzystał z pomocy psychologa lub psychiatry w okresie ostatnich trzech lat [3].

Konieczne wsparcie psychiczne

Łuszczyca ma negatywny wpływ na jakość życia, wywołuje codzienne ograniczenia i trudności w sferze społeczno-zawodowej. Pacjenci często wymagają opieki psychologicznej lub także psychiatrycznej, bez której poprawa ich stanu jest niemożliwa.

Dlatego aż 9 na 10 badanych uważa, że stały dostęp do pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej powinien być standardowym elementem opieki nad pacjentami z łuszczycą. Pacjent z łuszczycą potrzebuje kompleksowej opieki, nie tylko w gabinecie dermatologa.

PL1809888780

Kampania Edukacyjna

Novartis


[1] „Łuszczyca Potrzeby pacjentów z łuszczycą w Polsce”, Badanie pilotażowe opinii pacjentów przeprowadzone online w grupie pacjentów z łuszczycą. N=180 Warszawa, grudzień 2016, Ewa Borek, Anna Sitek, Magdalena Kołodziej. Str. 6.

[2] Ibidem, s. 7 i 11.

[3] Ibidem, s. 9.

Źródło: Novartis