Bakterie jelitowe mogą ochronić dzieci przed alergią pokarmową

Bakterie jelitowe mogą ochronić dzieci przed alergią pokarmową

Lekarz trzymający na rękach niemowlę
Lekarz trzymający na rękach niemowlę Źródło: Fotolia / andriano_cz
Dodano: 
W zachodnich społecznościach obserwuje się istotny wzrost występowania alergii pokarmowych. Nowe badanie wskazuje, że kluczową rolę może odgrywać mikroflora jelitowa.

Alergia pokarmowa – zmora dzieci i rodziców

Mianem alergii pokarmowej określamy zespół powtarzalnych objawów, występujących u predysponowanych na nią ludzi po spożyciu pokarmu (nawet w niewielkiej ilości), który u osób zdrowych nie wywołuje żadnych dolegliwości. Naukowcy sugerują, że za wzrost częstości występowania alergii pokarmowej w krajach zachodnich odpowiedzialne są: nadmierne stosowanie antybiotyków, zmiana diety, porody drogą cięcia cesarskiego oraz zaburzenia mikroflory jelitowej.

Bakterie jelitowe i alergia pokarmowa

W celu oceny związku mikrobioty jelitowej z alergią pokarmową przeprowadzono eksperyment, polegający na przeszczepieniu myszom pozbawionym bakterii jelitowych (ang. germ-free mice), mikroflorę pochodzącą od niemowląt z alergią pokarmową lub bez alergii. Dana mikroflora uzyskana od obu grup niemowląt różniła się swoim składem oraz działaniem na barierę jelitową. Myszy, którym przeszczepiono bakterie od zdrowych niemowląt nie wykazywały objawów po stymulacji białkiem mleka krowiego. Zespół badaczy wskazał, że obecność w jelicie bakterii Anaerostipes caccae wykazywało działanie protekcyjne wobec reakcji alergicznej na pokarm. Badanie opublikowano w „Nature Medicine”.