Czy Polacy chcą konsultacji lekarskich przez telefon lub przez Skype? Wyniki najnowszego raportu

Czy Polacy chcą konsultacji lekarskich przez telefon lub przez Skype? Wyniki najnowszego raportu

Telefon, komputer
Telefon, komputer Źródło:Fotolia / bramgino
Dodano: 
Telemedycyna jest prężnie rozwijającą się metodą zdalnych konsultacji lekarskich. Jak wynika z najnowszego raportu „Prywatna oraz publiczna służba zdrowia – opinie Polaków nt. jakości świadczonych usług”, zrealizowanego na zlecenie Centrum Medycznego Damiana, Polacy chcieliby mieć taką możliwość. Niestety wciąż takie rozwiązanie jest rzadko spotykane.

Jak wynika z najnowszego raportu, tylko 3 proc. pacjentów, korzystających z usług NFZ ma możliwość zdalnej konsultacji lekarskiej. Sytuacja ma się lepiej w przypadku osób, korzystających z prywatnej opieki medycznej. Taką możliwość zadeklarowało 27 proc. ankietowanych.

Co z respondentami, którzy nie mają takiej usługi w swoim pakiecie? Tych ankietowanych zapytano, czy chcieliby korzystać z telemedycyny, gdyby mieli możliwość. Ogólne wyniki ukazują, że badani oczekują takiej możliwości w 66 proc., przy czym deklaracje pacjentów publicznej służby zdrowia są częstsze o 4 punkty procentowe.

Największe zapotrzebowanie na tego typu usługi zaobserwowano u osób po 40. roku życia (wskazania wyższe o prawie 10 punktów procentowych). 27 proc. osób stwierdziło w ankiecie, że raczej nie chce korzystać z takiej możliwości, a w przypadku pacjentów prywatnej służby zdrowia – 1 na 10 respondentów zdecydowanie nie chciałby korzystać z takiej usługi. Może to oznaczać sceptyczne podejście do takiej formy leczenia czy choćby konsultacji.

Nieufność jest zrozumiała

– Telemedycyna, choć coraz popularniejsza, wciąż budzi pewną nieufność – komentuje Marek Kubicki, Członek Zarządu w Centrum Medycznym Damiana. – Jednak jeżeli ten bardzo szeroki termin obejmujący nie tylko konsultacje online, ale także telediagnostykę czy telemonitoring, zawęzimy do prostej komunikacji z lekarzem, czy to za pomocą wideorozmowy, czy nawet zwykłej rozmowy telefonicznej, nieufność jest zdecydowanie mniejsza. Zakładam, że wraz z wdrożeniem e-recepty i e-zwolnienia oraz kampanią informacyjną instytucji publicznych w tym zakresie, także temat e-konsultacji stanie się czymś powszechnie akceptowalnym i nie budzącym obaw – dodaje.

Telemedycyna – dla kogo?

– Zapewnienie kompleksowej obsługi medycznej to także oferowanie pacjentom coraz nowszych usług w ramach standardu. W tym procesie bardzo istotne jest kierowanie się panującymi trendami, czyli wdrażaniem nowych modeli dostaw usług medycznych, poprawiających ich dostępność i ceny. Wprowadzenie telemedycyny do standardowej oferty jest przykładem dostosowana do zmieniających się potrzeb, wymagań i oczekiwań pacjentów, ale także inwestycji w cyfrowe innowacje, wciąż w pełni niewykorzystywane. Jak ukazują powyższe wyniki, większość pacjentów chce korzystać z konsultacji ze specjalistą przez telefon lub Skype, a niewielu z nich ma taką możliwość. Panuje także przekonanie, że to młodsi konsumenci oczekują rozwiązań opartych na technologii, a w badaniu to osoby po 40. roku życia wykazują wyższe zainteresowanie opisywaną usługą – komentuje Marek Kubicki, Członek Zarządu w Centrum Medycznym Damiana. – Standardem współczesnej opieki medycznej powinna być dostępność specjalistów maksymalnie w ciągu 48 h od umówienia wizyty i placówki medyczne powinny dbać, aby był on zachowywany. Natomiast istnieje szereg sytuacji, w których pacjent nie zdoła pojawić się tak szybko w placówce medycznej, a potrzebuje konsultacji ze swoim lekarzem, np. podczas wyjazdu wakacyjnego. To ważne, ponieważ aż 85 proc. respondentów zadeklarowało również, że zawsze lub zazwyczaj stara się umawiać do tego samego specjalisty, decydując się na innego tylko wtedy, gdy wizyta u „swojego” jest mocno utrudniona. W takich sytuacjach kontakt ze specjalistą, który dokładnie zna naszą historię leczenia, jest niezastąpiony, a co najważniejsze – najbardziej komfortowy dla pacjenta w potrzebie. Nie mniej istotna jest także edukacja pacjenta w tym zakresie – kadra medyczna w wybranej przez nas placówce, która oferuje usługi telemedycyny, powinna nas jasno poinformować o takiej możliwości oraz poinstruować – jak kontaktować się z lekarzem w razie potrzeby. Obecnie w naszej placówce usługi zdalnej porady są właśnie wdrażane – dodaje Marek Kubicki.

Telemedycyna skróci kolejki?

Warto zauważyć, że telemedycyna mogłaby być szczególnie pomocna w przypadku pacjentów chorych przewlekle. Nie musieliby oni z dużym wyprzedzeniem rejestrować się na wizyty u lekarza tylko po to, by otrzymać kolejną receptę lub skierowanie na badanie kontrolne. Lekarz, mając wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta, może wystawić takie skierowanie bądź receptę.

Zdalna obserwacja stanu zdrowia pacjenta i przekazywanie zaleceń lekarskich podczas konsultacji online to wygodne rozwiązanie dla klientów zmagających się np. z przeziębieniem czy niespodziewaną wysypką. Szczególnie, że lekarz może podsumować konsultację i wysłać pacjentowi zalecenia.

Raport zrealizowany na zlecenie Centrum Medycznego Damiana – badanie ilościowe realizowane techniką CAWI - przeprowadzone wśród członków społeczności badawczej Zymetrii. Realizacja badania: 20-22.02.2019, N=522.

Czytaj też:
5 ważnych badań, które może zlecić lekarz rodzinny

Źródło: Informacje prasowe