Kobiety w okresie menopauzy powinny uważać na chemikalia środowiskowe. Dlaczego?

Kobiety w okresie menopauzy powinny uważać na chemikalia środowiskowe. Dlaczego?

Dodano: 
Kobieta przy oknie
Kobieta przy oknie Źródło:Pixabay / Roxx3162
W przypadku kobiet po menopauzie, które mają problemy ze snem, może to być spowodowane chemikaliami w środowisku. Nowe badanie oparte na danych z Midlife Women's Health Study sugeruje, że narażenie na różne chemikalia, takie jak ftalany, występujące w setkach produktów używanych codziennie, wiąże się z zaburzeniami snu u kobiet w wieku średnim.

Aż 60% kobiet w okresie menopauzy ma problemy ze snem. Kobiety, które mają problemy z zasypianiem, są bardziej narażone na rozwój trwałej depresji, która może prowadzić do gorszych wyników zdrowotnych, wymagać większej opieki medycznej i zwiększać absencję.

Wcześniejsze badania wykazały, że takie zakłócenia snu są wynikiem obniżania się poziomu hormonów. Jednak ekspozycja na chemikalia zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (EDC) jest w dużej mierze niezbadanym obszarem, który może pomóc wyjaśnić zwiększone występowanie problemów ze snem u kobiet w wieku średnim. Ftalany są powszechnymi EDC, które można znaleźć w przemysłowych plastyfikatorach i stabilizatorach chemicznych. Ftalany zwiększają wydajność wszystkiego, od opakowań żywności i odzieży po kosmetyki i zabawki dla dzieci. W szczególności produkty do higieny osobistej stanowią główny obszar narażenia.

Wpływ ftalanów na zdrowie kobiet

Chociaż każdy jest narażony na działanie ftalanów, wydaje się, że koncentrują się one bardziej u kobiet niż u mężczyzn. Poprzednie badanie sugerowało, że zwiększona ekspozycja na ftalany z produktów higieny osobistej znacznie zwiększa ryzyko uderzeń gorąca. Inne badania wykazały związek między ekspozycją na ftalany a prawdopodobieństwem budzenia się w nocy, a także ryzykiem wystąpienia depresji.

Ponieważ ftalany są znane z modulowania hormonów związanych ze snem i depresją, naukowcy w najnowszym badaniu przypuszczali, że mogą być bezpośrednio lub pośrednio związane ze snem u kobiet w wieku średnim. Badanie to, oparte na danych zebranych od ponad 760 kobiet w okresie przedmenopauzalnym i okołomenopauzalnym, sugeruje, że częstość zaburzeń snu jest związana ze stężeniem ftalanów w moczu. Jest to pierwsze znane badanie dokumentujące to powiązanie. Zależność wydaje się jednak złożona, ponieważ wykazano, że inne zmienne, takie jak palenie tytoniu, mają wpływ na efekt. Konieczne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć ten związek, a także mechanizmy leżące u podstaw wpływu hormonów i EDC na sen, szczególnie u kobiet w wieku średnim.

Czytaj też:
Przebieg menopauzy zależy od wieku, w którym kobieta zaczęła miesiączkować?

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: Medical Xpress