Jak czas spędzony przed ekranem oraz jakość treści telewizyjnych wpływają na umiejętności językowe twojego dziecka?

Jak czas spędzony przed ekranem oraz jakość treści telewizyjnych wpływają na umiejętności językowe twojego dziecka?

Dodano: 
Dziecko korzystające z laptopa
Dziecko korzystające z laptopa Źródło: Pexels / bruce mars
Wielu rodziców z pewnością zastanawia się do jakiego stopnia pozwalać dziecku na oglądanie telewizji. Badania naukowe wykazują, że istnieje związek między czasem spędzonym przed ekranem oraz jakością programów a rozwojem umiejętności językowych dziecka.

Inteligencja językowa

Według teorii inteligencji wielorakiej prof. Gardnera z lat 80. XX wieku człowiek może rozwijać aż osiem typów inteligencji, w tym – językowy. W popularnych testach IQ sprawdza się typ matematyczno-logiczny oraz językowy. Na inteligencję językową składa się biegłość w dwóch rodzajach języka. Język receptywny polega na rozumieniu komunikatów słownych, ich sensu oraz wyciąganiu wniosków, natomiast ekspresywny na wyrażaniu własnych myśli i emocji. Najintensywniejszy rozwój umiejętności językowych zachodzi u dzieci do około szóstego roku życia, a w wieku 9-13 lat istotna jest nauka pojęć abstrakcyjnych, naukowych i swoistych dla różnych dziedzin wiedzy. Im lepsze umiejętności językowe, tym też lepiej dziecko się uczy. Rozwój językowy dziecka można wzmacniać poprzez dostarczanie mu nowych bodźców, m.in. podczas rozwijania nowych zainteresowań, rozmów z dorosłymi, czytania bajek oraz zadawania pytań, na przykład, co dziecko sądzi o przeczytanej bajce.

Programy telewizyjne a rozwój dziecka – metaanaliza

Analizując wyniki wielu najnowszych badań, naukowcy postanowili przestudiować, jak na rozwój umiejętności językowych dziecka wpływa ilość czasu spędzanego przed ekranem (łącznie z telewizją włączoną w tle), jakość oglądanych treści oraz wiek, w którym dziecko rozpoczyna korzystać z ekranu. Metaanaliza objęła niemal 19 tys. dzieci do 12. roku życia. Ocena inteligencji językowej dzieci obejmowała język receptywny oraz ekspresywny. Okazało się, że wraz ze wzrostem liczby godzin spędzonym przed ekranem, malały umiejętności językowe dzieci. Natomiast poprawę umiejętności językowych przynosiły programy edukacyjne oraz te, które były oglądane wspólnie z rodzicami. Co więcej, im dzieci później zaczęły oglądać telewizję, tym wykazywały wyższą inteligencję językową. Jak widać, w rozwoju inteligencji językowej pociech, istotne jest ograniczanie dzieciom oglądania telewizji, jak również odpowiednie dobieranie treści.

Czytaj też:
Naturalne preparaty kosmetyczne i rekomendowane kompleksy witamin