Badanie pokazuje, że leżenie na brzuchu poprawia oddychanie w ciężkim przebiegu COVID-19

Badanie pokazuje, że leżenie na brzuchu poprawia oddychanie w ciężkim przebiegu COVID-19

Dodano: 
Oddział intensywnej opieki medycznej, zdjęcie ilustracyjne
Oddział intensywnej opieki medycznej, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / sfam_photo
W nowym badaniu pacjentów z ciężkim COVID-19 (SARS-CoV-2) hospitalizowanych z użyciem respiratorów naukowcy odkryli, że leżenie twarzą w dół jest lepsze dla płuc i ułatwia oddychanie. Obserwacje zostały opublikowane w Internecie na łamach American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Dr Haibo Qiu, Chun Pan i współautorzy opisują retrospektywne badanie leczenia 12 pacjenctów w szpitalu Wuhan Jinyintan w Chinach z ciężkim zespołem ostrej niewydolności oddechowej związanym z zakażeniem COVID-19 (ARDS), którym towarzyszyła wentylacja mechaniczna. Dr. Qiu i Pan byli odpowiedzialni za leczenie tych pacjentów, którzy zostali przeniesieni z innych ośrodków leczenia do szpitala w Jinyintan.

Większość pacjentów przyjętych na OIOM z potwierdzonym COVID-19 rozwinęła ARDS. Badanie obserwacyjne odbyło się w okresie sześciu dni w połowie lutego 2020 r.

„To badanie jest pierwszym opisem zachowania płuc u pacjentów z  wymagających mechanicznej wentylacji i otrzymujących nadciśnienie” – powiedział dr Qiu. „Wskazuje to, że niektórzy pacjenci nie reagują dobrze na wysokie ciśnienie dodatnie i lepiej reagują na pozycjonowanie w łóżku (skierowane w dół)”.

Klinicyści w Wuhan zastosowali wskaźnik, który mierzy reakcję płuc na nacisk (rekrutacja płuc). Członkowie zespołu badawczego, dr Lu Chen i dr Laurent Brochard, z HDR z University of Toronto, opracowali ten indeks przed tym badaniem.

Naukowcy ocenili wpływ pozycjonowania ciała. Pozycjonowanie na brzuchu wykonywano przez 24 godziny, w których pacjenci utrzymywali się na niskim poziomie natlenienia krwi. Przepływ tlenu, objętość płuc i ciśnienie w drogach oddechowych mierzono za pomocą urządzeń na wentylatorach pacjentów. Wykonano inne pomiary, w tym napowietrzenie ich dróg oddechowych i wykonano obliczenia w celu zmierzenia zdolności do rekrutacji.

Pozycja pacjenta w ciężkim przebiegu COVID-19

Siedmiu pacjentów otrzymało co najmniej jedną sesję podatnego pozycjonowania. Trzej pacjenci otrzymali zarówno pozycjonowanie podatne, jak i ECMO (podtrzymanie życia, zastępujące funkcję serca i płuc). Trzech pacjentów zmarło.

Pacjenci, którzy nie byli kładzeni na brzuchu, mieli słabą zdolność do rekrutacji płuc, podczas gdy naprzemienne pozycjonowanie na wznak (twarzą do góry) i na brzuchu wiązało się ze zwiększoną rekrutacją płuc.

Biorąc pod uwagę, że można to zrobić, ważne jest postępowanie z pacjentami z  wymagającymi wentylacji mechanicznej – podkreślają naukowcy.

Zespół składał się z naukowców i klinicystów, powiązanych z czterema chińskimi i dwoma kanadyjskimi szpitalami, szkołami medycznymi i uniwersytetami.

Czytaj też:
Koronawirus. Krajowa Izba Fizjoterapeutów wydała zalecenia w sprawie terapii

Ankieta: Czy wychodziłeś dziś z domu?
Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert