Jak zidentyfikować czynniki wpływające na transmisję COVID-19? Nowa analiza

Jak zidentyfikować czynniki wpływające na transmisję COVID-19? Nowa analiza

Dodano: 
Łódź, ulica Piotrkowska
Łódź, ulica Piotrkowska / Źródło: Fotolia / Jacek
Wiele pozostaje nieznanych na temat tego, jak SARS-CoV-2, wirus wywołujący COVID-19, rozprzestrzenia się w środowisku. Głównym tego powodem jest fakt, że zachowania i cechy wirusów są bardzo zmienne - niektóre łatwiej rozprzestrzeniają się w wodzie, inne w powietrzu; niektóre są owinięte warstwami cząsteczek tłuszczowych, które pomagają im uniknąć układu odpornościowego gospodarza, podczas gdy inne są „nagie”.

To sprawia, że ​​inżynierowie i naukowcy zajmujący się środowiskiem muszą pilnie współpracować w celu ustalenia cech wirusowych i środowiskowych, które wpływają na przenoszenie przez powierzchnie, powietrze i odchody – głoszą Alexandria Boehm, profesor inżynierii lądowej i środowiska w Stanford oraz Krista Wigginton,profesor na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz profesor nadzwyczajny na University of Michigan.

Boehm i Wigginton są współautorami niedawno opublikowanego artykułu w Science and Technology Environmental i wzywają do szerszego, długoterminowego i bardziej ilościowego podejścia do rozumienia wirusów, takich jak SARS-CoV-2, rozprzestrzeniających się w środowisku. Są także głównymi badaczami niedawno ogłoszonego projektu National Science Foundation, badającego przenoszenie koronawirusów między skórą i innymi materiałami, wpływ promieniowania UV i światła słonecznego na koronawirusy oraz związek między wybuchami chorób i stężeniami wirusów w ściekach.

Jak zidentyfikować czynniki wpływające na transmisję COVID-19?

Zdaniem Boehm i Wiggintona naukowcy i eksperci medyczni nie rozumieją, jakie cechy wirusa i czynniki środowiskowe kontrolują jego trwałość w środowisku – na przykład w aerozolach i kroplach, na powierzchniach, w tym na skórze oraz w wodzie, w tym w wodzie morskiej. „Kiedy pojawia się nowy wirus i stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, nie mamy dobrego sposobu na przewidzenie, jak będzie się zachowywał w środowisku” – powiedziała Boehm.

Część problemu polega na tym, że w przeszłości finansowanie tego rodzaju pracy było ograniczone. National Institutes of Health historycznie nie finansowało prac nad patogenami w środowisku, a finansowanie przez National Science Foundation na tę pracę jest ograniczone. Ponadto koronawirusy i większość nowych wirusów, które przyciągnęły uwagę świata w ciągu ostatniej dekady, to wirusy otoczkowe, które są owinięte w zewnętrzną warstwę cząsteczek tłuszczowych lipidów, które ukradli swoim gospodarzom. Białka na powierzchni mogą pomóc wirusom w unikaniu układu odpornościowego organizmów, które infekują.

W swoim artykule Boem i Wigginton zajmują się potencjalnymi zagrożeniami, jakie wirusy takie jak SARS-CoV-2 stanowią dla źródeł wody. Zazwyczaj martwimy się wirusami w wodzie, jeśli są wydalane przez ludzi z kałem i moczem. Większość wirusów otoczkowych nie jest wydalana z kałem ani moczem, więc zazwyczaj nie są one zagrożeniem, jeśli chodzi o nasze źródła wody. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że wirusy SARS-CoV-2 lub przynajmniej ich genomy są wydalane z kałem. Według Boehm, jeśli wydalane są zakaźne wirusy, ekspozycja na kał może być drogą transmisji, „Jest mało prawdopodobne, że może to być główna droga transmisji, ale człowiek może zostać narażony na interakcję z wodą zanieczyszczoną odchodami”.

Według inżynierów systemy uzdatniania wody pitnej mają liczne bariery w usuwaniu najczęściej występujących wirusów i najtrudniejszych do usunięcia wirusów. Badania nad wirusami podobnymi do wirusa SARS-CoV-2 sugerują, że są one podatne na takie praktyki. „Jeśli chodzi o koncentrację i trwałość wirusów, nie jest to najgorszy scenariusz” – powiedziała Wigginton.

Ogólnie rzecz biorąc, piszą Wigginton i Boehm, mamy tendencję do bardzo intensywnego badania wirusów w przypadku wybuchu epidemii, ale wyniki jednego wirusa nie są łatwe do ekstrapolacji na inne wirusy, które pojawiają się lata później.

Dwaj badacze wzywają ekspertów z różnych dziedzin – w tym medycyny i inżynierii oraz – do współpracy, aby szybciej posunąć naprzód metody, dokonywać odkryć i opracowywać strategie, które nie byłyby możliwe niezależnie.

Czytaj też:
WHO rozpoczyna próbę testowania 4 potencjalnych metod leczenia COVID-19

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
 0

Czytaj także