COVID-19. 10 proc. pacjentów z cukrzycą umiera w ciągu siedmiu dni od przyjęcia do szpitala

COVID-19. 10 proc. pacjentów z cukrzycą umiera w ciągu siedmiu dni od przyjęcia do szpitala

Dodano: 
cukrzyca
cukrzyca Źródło:Pexels / PhotoMIX Ltd.
Pierwsze badanie COVID-19 w celu szczegółowej analizy skutków choroby u hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą wykazało, że jeden na dziesięciu pacjentów umiera w ciągu 7 dni od przyjęcia do szpitala, a co piąty jest w tym momencie intubowany i wentylowany mechanicznie. Wyniki badań zostały opublikowane w Diabetologii (czasopismo European Association for the Study of Diabetes [EASD]) przez profesorów Bertranda Cariou i profesora Samy Hadjadj, diabetologów z l'institut du thorax, University Hospital Nantes, INSERM, CNRS i University z Nantes we Francji i współpracowników.

Badanie pokazuje, że dwie trzecie (65%) chorych na cukrzycę i  przyjętych do szpitala to mężczyźni, a średni wiek wszystkich pacjentów wynosi 70 lat. Gorsza kontrola nie wydawała się wpływać na wynik pacjenta, jednak obecność powikłań cukrzycowych i wzrost wieku zwiększają ryzyko śmierci, a wzrost BMI wiąże się zarówno ze zwiększonym ryzykiem konieczności mechanicznej wentylacji, jak i ze zwiększonym ryzykiem śmierci.

W badaniu CORONADO przeanalizowano 1317 pacjentów przyjętych do 53 francuskich szpitali (publicznych i prywatnych) między 10 a 31 marca 2020 r. Większość hospitalizowanych pacjentów miała (89%), a tylko 3% miało cukrzycę typu 1, z innymi typami cukrzycy w pozostałych przypadkach. W 3% przypadków faktycznie rozpoznano cukrzycę podczas hospitalizacji z powodu COVID-19.

Powikłania mikronaczyniowe (oko, nerki i nerwy) stwierdzono u 47% badanych, zaś powikłania makronaczyniowe (tętnice serca, mózgu, nóg) stwierdzono u 41% badanych pacjentów. U wszystkich pacjentów w tym badaniu do 7 dnia jeden na pięciu (20,3%) zaintubowano i umieszczono pod respiratorem na oddziale intensywnej terapii, a jeden na 10 (10,3%) zmarł. Dalsze 18% zostało w tym momencie zwolnionych do domu.

Cukrzyca, płeć, wiek, BMI i COVID-19

Obecność powikłań mikronaczyniowych lub makronaczyniowych zwiększyła ponad dwukrotnie ryzyko zgonu w dniu 7. Zaawansowany wiek również znacznie zwiększał ryzyko zgonu, przy czym grupa pacjentów w wieku 75 lat i ponad 14 razy bardziej narażona na śmierć niż młodsi pacjenci w wieku poniżej 55 lat, podczas gdy pacjenci w wieku 65-74 lata byli trzy razy bardziej narażeni na śmierć niż osoby poniżej 55 lat. Obecność obturacyjnego bezdechu sennego w układzie oddechowym prawie trzykrotnie zwiększyła ryzyko śmierci w ciągu 7 dni, podobnie jak obecność objawów duszności.

Badanie potwierdziło również, że insulina, a właściwie wszystkie metody modyfikacji cukru we krwi, nie stanowią czynnika ryzyka dla ciężkich postaci COVID-19 i należy ją kontynuować u pacjentów z cukrzycą. Co zachęcające, nie odnotowano zgonów u pacjentów poniżej 65 lat z cukrzycą typu 1, ale autorzy podkreślają, że w tym badaniu było tylko 39 pacjentów z  i trwają inne prace w celu ustalenia wpływu COVID-19 w tej konkretnej populacji.

Autorzy twierdzą: „Czynniki ryzyka ciężkiej postaci COVID-19 są identyczne z czynnikami występującymi w populacji ogólnej: wiek i BMI”.

Dodają: „Osoby w podeszłym wieku z przewlekłą cukrzycą z zaawansowanymi powikłaniami cukrzycy i / lub leczonym obturacyjnym bezdechem sennym były szczególnie narażone na ryzyko przedwczesnej śmierci i mogą wymagać specjalnego postępowania w celu uniknięcia zakażenia nowym koronawirusem. BMI pojawia się również jako niezależna prognoza czynnik ciężkości COVID-19 w populacji chorych na cukrzycę wymagających hospitalizacji. Związek między otyłością a  wymaga dalszych badań”.

Czytaj też:
Pandemia. Aż 80 procent osób z COVID-19 nie jest świadomych, że ma wirusa

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert