Potrójna terapia przeciwwirusowa skraca czas zakażenia koronawirusem

Potrójna terapia przeciwwirusowa skraca czas zakażenia koronawirusem

Dodano: 
Oddział intensywnej opieki medycznej, zdj. ilustracyjne
Oddział intensywnej opieki medycznej, zdj. ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / sfam_photo
Obecnie toczy się wiele badań klinicznych, mających wskazać efektywne leczenie COVID-19. W Hongkongu przeprowadzono badanie dotyczące zastosowania potrójnej terapii przeciwwirusowej u pacjentów zakażonych koronawirusem.

Leczenie COVID-19

Nie stworzono do tej pory leku specyficznie skierowanego przeciwko . Próbuje się wykorzystywać leki stosowane w innych infekcjach i schorzeniach. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zaleca stosowanie lopinawiru lub ritonawiru dedykowanych leczeniu zakażeń HIV czy chlorochiny wykorzystywanej w terapii malarii i chorób reumatycznych. Obiecująco również zapowiadał się remdesivir blokujący replikację wirusa. Wspomagająco stosuje się leczenie objawowe oraz tlenoterapię w zależności od stanu pacjenta.

Potrójna terapia przeciwwirusowa

Naukowcy w Hongkongu przetestowali skuteczność potrójnej terapii przeciwwirusowej w walce z  o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu. Przeprowadzili wieloośrodkowe badanie kliniczne drugiej fazy, w którym pacjentów losowo przydzielono w stosunku 2:1 do grup: lopinawir-ritonawir + rybawiryna + interferon beta-1b lub do grupy kontrolnej: lopinawir-ritonawir. W badaniu oceniono czas potrzebny do uzyskania negatywnego wyniku badania na obecność materiału genetycznego wirusa w wymazie z nosogardła. W przypadku grupy leczonej potrójną terapią przeciwwirusową, czas do uzyskania negatywnego wyniku z nosogardła wynosił 7 dni, w grupie kontrolnej – 12 dni. Obie grupy nie różniły się istotnie w występowaniu częstości działań niepożądanych leczenia oraz żaden z pacjentów nie umarł w trakcie badania. Podsumowując, potrójna terapia przeciwwirusowa złożona z interferonu beta-1b, lopinawiru-ritonawiru i rybawiryny skraca czas do uzyskania negatywnych wymazów z nosogardła u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem choroby.

Czytaj też:
Szumowski porównuje pandemię koronawirusa do hiszpanki. „To jest ogromny cios dla całego świata zachodniego”

 0

Czytaj także