1 na 5 osób na całym świecie ma dolegliwości zdrowotne, które mogą zwiększyć ryzyko ciężkiego zakażenia COVID-19

1 na 5 osób na całym świecie ma dolegliwości zdrowotne, które mogą zwiększyć ryzyko ciężkiego zakażenia COVID-19

Dodano: 
Cząsteczka SARS-CoV-2
Cząsteczka SARS-CoV-2 Źródło: Unsplash / CDC
Szacuje się, że 1,7 miliarda ludzi, 22% światowej populacji, cierpi na co najmniej jeden podstawowy stan zdrowia, który może zwiększyć ryzyko ciężkiego zakażenia COVID-19, zgodnie z badaniem modelowym, które wykorzystuje dane z 188 krajów, opublikowane w The Lancet Global Health.

Chociaż szacunki dają wyobrażenie o liczbie osób, które rządy powinny traktować priorytetowo, nie u wszystkich osób cierpiących na takie schorzenia wystąpiłyby poważne objawy w przypadku zakażenia. Autorzy szacują, że 4% światowej populacji (349 milionów z 7,8 miliarda ludzi) wymagałoby hospitalizacji w przypadku zakażenia, co sugeruje, że zwiększone może być dość niewielkie dla wielu osób z chorobami podstawowymi.

Wytyczne opublikowane przez WHO i agencje zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii i USA identyfikują czynniki ryzyka ciężkiego COVID-19, w tym choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby nerek, cukrzycę i przewlekłe choroby układu oddechowego. Nowe badanie zawiera globalne, regionalne i krajowe szacunki dotyczące liczby osób z podstawowymi schorzeniami. Autorzy ostrzegają, że skupili się na podstawowych chorobach przewlekłych i nie uwzględnili innych możliwych czynników , które nie są jeszcze uwzględnione we wszystkich wytycznych, takich jak pochodzenie etniczne i deprywacja społeczno-ekonomiczna. Ich szacunki raczej nie będą wyczerpujące, ale będą stanowić punkt wyjścia dla decydentów.

Autorzy oparli swoje szacunki na danych dotyczących rozpowszechnienia choroby z Globalnego badania chorób, urazów i czynników ryzyka (GBD) 2017, szacunków populacji ONZ na 2020 r. Oraz wykazu podstawowych chorób związanych z COVID-19, zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Autorzy zwracają uwagę, że szacunki rozpowszechnienia GBD prawdopodobnie będą wyższe niż szacunki z krajowych baz danych, ponieważ mają one na celu wychwycenie przypadków, które mogą być nierozpoznane lub niewystarczająco poważne, aby mogły zostać włączone do elektronicznej dokumentacji medycznej. Przeanalizowali liczbę osób z chorobą podstawową według grupy wiekowej, płci i kraju w 188 krajach.

Aby pomóc w określeniu stopnia zwiększonego ryzyka, naukowcy przedstawili także osobne szacunki odsetka wszystkich osób (z podstawowymi chorobami i bez nich), które wymagałyby hospitalizacji w przypadku zakażenia. Autorzy obliczyli osoby z wysokim ryzykiem, stosując wskaźniki hospitalizacji z powodu zakażeń dla COVID-19 i dokonali korekt pod kątem różnic między krajami.

Kto jest zagrożony?

  • Odsetek populacji podwyższonego ryzyka (z co najmniej jednym podstawowym stanem zdrowia istotnym dla ) jest najwyższy w krajach o starzejących się populacjach, krajach afrykańskich o wysokiej częstości występowania HIV / AIDS i małych krajach wyspiarskich o wysokiej częstości występowania cukrzycy.
  • Odsetek populacji z chorobą podstawową różni się w zależności od wieku, od mniej niż 5% osób poniżej 20. roku życia do ponad 66% osób w wieku 70 lat i starszych.
  • Ponieważ ograniczenia blokowania zostały złagodzone, rządy mogą wykorzystać nowe szacunki, aby zrozumieć, ilu ludzi należy traktować priorytetowo w celu poprawy fizycznych środków dystansowania i szczepień (gdy będą dostępne).
  • Autorzy szacują, że mniej osób na całym świecie faktycznie wymagałoby hospitalizacji w przypadku zarażenia – około 4% światowej populacji – sugerując, że dla wielu osób z podstawowymi chorobami wzrost ryzyka może być niewielki.

Czytaj też:
Łukasz Szumowski: Wychodzimy z epidemii obronną ręką

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
 0

Czytaj także