Naukowcy: Podwyższony poziom określonego białka koreluje z nasileniem objawów zapalnych w COVID-19

Naukowcy: Podwyższony poziom określonego białka koreluje z nasileniem objawów zapalnych w COVID-19

Dodano: 
Laboratorium, zdj. ilustracyjne
Laboratorium, zdj. ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Pressmaster
Nowe badanie wykazało podwyższony poziom białka indukowanego transformującym czynnikiem wzrostu beta (TGFBIp) we krwi pobranej od około 100 osób hospitalizowanych z powodu COVID-19, a ponadto wykazano, że podwyższony poziom zarówno normalnych, jak i acetylowanych form TGFBIp korelował z ciężkością objawów.

Chociaż potrzeba więcej analiz, aby określić, czy podwyższone poziomy acetylowanego TGFBIp mogą służyć jako wyłączny, specyficzny i wiarygodny wskaźnik diagnostyczny ciężkości , badania sugerują również, że TGFBIp może być realnym celem terapeutycznym w leczeniu ciężkiego zapalenia – w tym śmiertelne „burze cytokinowe” – u pacjentów z ciężkimi przypadkami choroby. Chociaż wykonano wiele pracy, aby scharakteryzować odpowiedzi immunologiczne pacjentów z COVID-19, markery stanu zapalnego i cytokiny, o których wiadomo, że są wywoływane przez zakażenie SARS-CoV-2, są często krótkotrwałe. Hee Ho Park i współpracownicy postanowili zbadać, czy podwyższony poziom zarówno normalnych, jak i acetylowanych form TGFBIp, bardziej stabilnej cząsteczki, o której wiadomo, że aktywuje regulujący odporność czynnik transkrypcyjny NF-κB, może służyć jako trwalszy sygnał SARS-CoV-2.

Koronawirus – wiemy coraz więcej

Naukowcy przeanalizowali próbki krwi od osób zdrowych i dwóch kohort pacjentów z COVID-19: tych przyjętych do szpitala z powodu stosunkowo łagodnych objawów oraz tych, którzy wymagali opieki na OIT w celu leczenia zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i / lub posocznicy. W porównaniu ze zdrowymi grupami kontrolnymi, obie kohorty pacjentów wykazywały podwyższone poziomy TGFBIp, jak również wyższe poziomy acetylowanego TGFBIp, przy czym pacjenci z OIOMu wykazują jeszcze większe poziomy obu form białka. Po potraktowaniu komórek odpornościowych pobranych od tych pacjentów przeciwciałami, które neutralizują TGFBIp, naukowcy zaobserwowali również spadek produkcji cytokin zapalnych. Chociaż potrzebne będą dalsze prace w celu potwierdzenia tych wyników i oceny bezpieczeństwa przeciwciał neutralizujących, odkrycie sugeruje, że TGFBIp może być ukierunkowany na pomoc w leczeniu ciężkiego zapalenia u pacjentów z COVID-19.

Czytaj też:
Awantura na pokładzie samolotu. Pasażerka nie chciała założyć maseczki