Które grupy powinny być jako pierwsze zaszczepione przeciwko koronawirusowi? Sugestie ekspertów

Które grupy powinny być jako pierwsze zaszczepione przeciwko koronawirusowi? Sugestie ekspertów

Dodano: 
Szczepienie, zdj. ilustracyjne
Szczepienie, zdj. ilustracyjne Źródło: Fotolia / juan_aunion
Kiedy opracowane zostaną skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19, ich podaż będzie nieuchronnie ograniczona. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), światowi liderzy i producenci szczepionek już stoją przed pytaniem, jak odpowiednio je rozdzielić w różnych krajach. I chociaż istnieje głośne zobowiązanie do „uczciwej i sprawiedliwej” dystrybucji, jak dokładnie wygląda „uczciwa i sprawiedliwa dystrybucja” w praktyce?

Teraz dziewiętnastu światowych ekspertów ds. zdrowia z całego świata zaproponowało nowy, trójfazowy plan dystrybucji szczepionek – zwany Fair Priority Model – który ma na celu ograniczenie przedwczesnych zgonów i innych nieodwracalnych konsekwencji zdrowotnych spowodowanych przez COVID-19. Publikację zaprezentowano w tym tygodniu w Science. Analizy prowadził dr Ezekiel J. Emanuel, wiceprezes ds. Inicjatyw globalnych i przewodniczący etyki lekarskiej i polityki zdrowotnej w Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania.

Kto najszybciej dostanie szczepionkę?

Chociaż dokonano niewielkich postępów w opisaniu jednej, globalnej struktury dystrybucji szczepionek COVID-19, pojawiły się dwie główne propozycje: niektórzy eksperci argumentowali, że pracownicy służby zdrowia i grupy wysokiego ryzyka, takie jak osoby powyżej 65. roku życia, powinny zostać zaszczepione w pierwszej kolejności. Z drugiej strony WHO sugeruje, aby kraje otrzymywały dawki proporcjonalne do ich populacji.

Z etycznego punktu widzenia obie te strategie są według Emanuela i jego współpracowników „poważnymi wadami”.

Wady proponowanych rozwiązań

„Pomysł dystrybucji szczepionek według populacji wydaje się być strategią sprawiedliwą” – powiedział Emanuel. „Ale faktem jest, że normalnie rozdzielamy rzeczy w oparciu o to, jak dotkliwe jest cierpienie w danym miejscu, i w tym przypadku twierdzimy, że podstawową miarą cierpienia powinna być liczba przedwczesnych zgonów, którym szczepionka zapobiegłaby”.

W swojej propozycji autorzy wskazują na trzy fundamentalne wartości, które należy wziąć pod uwagę przy dystrybucji szczepionki COVID-19 w krajach: przynoszenie korzyści ludziom i ograniczanie szkód, traktowanie priorytetowo pokrzywdzonych oraz równe troski moralne dla wszystkich osób. Sprawiedliwy Model Priorytetowy odnosi się do tych wartości, koncentrując się na łagodzeniu trzech rodzajów szkód spowodowanych przez COVID-19: śmierć i trwałe uszkodzenie narządów, pośrednie konsekwencje zdrowotne, takie jak obciążenie i stres systemu opieki zdrowotnej, a także zniszczenie gospodarcze.

3 proponowane fazy szczepień

Ze wszystkich tych wymiarów, zapobieganie śmierci – zwłaszcza przedwczesnej śmierci – jest szczególnie pilne, argumentują autorzy, na czym skupia się Faza 1 Fair Priority Model. Przedwczesne zgony z powodu COVID-19 są określane w każdym kraju poprzez obliczenie „standardowych przewidywanych utraconych lat życia”, powszechnie używanego wskaźnika zdrowia na świecie. W fazie 2 autorzy proponują dwa mierniki, które pokazują ogólną poprawę ekonomiczną i stopień, w jakim ludzie zostaną oszczędzeni przed ubóstwem. W fazie 3, kraje o wyższych wskaźnikach transmisji są początkowo traktowane priorytetowo, ale wszystkie kraje powinny ostatecznie otrzymać wystarczającą liczbę szczepionek, aby powstrzymać transmisję – co przewiduje się, że 60 do 70 procent populacji będzie uodpornionych.

Czytaj też:
Jest dochodzenie ws. postępowania WHO w trakcie pandemii. Oskarżenia mnożyły się miesiącami