Aktywacja komórek odpornościowych w ciężkim COVID-19 przypomina toczeń

Aktywacja komórek odpornościowych w ciężkim COVID-19 przypomina toczeń

Dodano: 
Koronawirus, zdjęcie ilustracyjne
Koronawirus, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock
W ciężkich przypadkach COVID-19 badacze Emory obserwowali wybujałą aktywację komórek odpornościowych, przypominającą ostre zaostrzenia tocznia rumieniowatego układowego (SLE), choroby autoimmunologicznej. Wyniki zostały opublikowane online 7 października w Nature Immunology.

U osób ze SLE (toczeń rumieniowaty układowy) limfocyty B są nieprawidłowo aktywowane oraz unikają kontroli i równowagi, które zwykle je ograniczają. To często prowadzi do produkcji „autoprzeciwciał”, które reagują na komórki organizmu, powodując takie objawy, jak zmęczenie, bóle stawów, wysypki skórne i problemy z nerkami. Zaostrzenia to okresy, w których objawy są gorsze.

Zespół Emory bada obecnie, czy  prowadzi do produkcji autoprzeciwciał z konsekwencjami klinicznymi. Inni badacze zaobserwowali autoprzeciwciała w ostrej fazie choroby i ważne będzie, aby zrozumieć, czy długoterminowe reakcje autoimmunologiczne mogą być związane ze zmęczeniem, bólem stawów i innymi objawami doświadczanymi przez niektórych .

Toczeń – choroba autoimmunologiczna

W toczniu pozakomórkowe odpowiedzi komórek B są charakterystyczne dla afroamerykańskich pacjentów z ciężką chorobą. W nowym badaniu większość pacjentów z ciężką infekcją to Afroamerykanie. Ważne będzie zrozumienie, w jaki sposób podstawowe warunki i różnice związane ze zdrowiem wpływają na intensywność i jakość odpowiedzi komórek B zarówno w chorobach autoimmunologicznych, jak i .

W badaniu porównano 10 pacjentów z COVID-19 w stanie krytycznym (z których 4 zmarło) przyjętych na oddziały intensywnej terapii w szpitalach Emory z 7 osobami z  leczonymi ambulatoryjnie i 37 osobami zdrowymi.

Aktywacja komórek odpornościowych w ciężkim COVID-19 przypomina toczeń

Osoby z grupy krytycznie chorych miały zwykle wyższy poziom komórek wydzielających przeciwciała na początku infekcji. Ponadto komórki B i wytworzone przez nie przeciwciała wykazywały cechy sugerujące, że komórki były aktywowane na drodze pozamieszkowej (szlaku poza ośrodkami rozmnażania). W szczególności komórki przeszły mniej mutacji w genach przeciwciał niż obserwuje się to w skupionej odpowiedzi immunologicznej, która jest zwykle zaostrzona w ośrodkach rozmnażania.

Badani pacjenci byli leczeni wcześnie podczas . Było to przed powszechnym wprowadzeniem przeciwzapalnego kortykosteroidu deksametazonu, który, jak wykazano, zmniejsza śmiertelność.

Odkrycia zespołu mogą stanowić podstawę do debaty na temat tego, którym pacjentom z COVID-19 należy zastosować leki immunomodulujące, takie jak deksametazon lub leki przeciw IL-6. Pacjenci z większą ekspansją limfocytów B podlegających zewnątrzkomórkowej aktywacji mieli również wyższy poziom cytokin zapalnych, takich jak IL-6.

Niektórym pacjentom z  podano leki przeciwdziałające IL-6, ale wyniki badań klinicznych były mieszane. Sanz sugeruje, że pacjenci z markerami nieuregulowanej odpowiedzi immunologicznej mogą być odpowiednimi kandydatami do leczenia lekami przeciwzapalnymi skierowanymi na odpowiednie szlaki.

Czytaj też:
COVID-19 u młodych dorosłych. Jest się czego bać?

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert