Enzym z jadu węża wykazuje aktywność przeciw SARS-CoV-2

Enzym z jadu węża wykazuje aktywność przeciw SARS-CoV-2

Dodano: 
Wąż
Wąż Źródło: Pexels / Pixabay
Fosfolipazy A2 jadu węża wykazują silne działanie wirusobójcze przeciwko SARS-CoV-2 in vitro i blokują fuzję komórkową, w której pośredniczy interakcja glikoproteiny kolców z receptorem ACE2.

Już wcześniej wiadomo było, że jad węża zawiera związki o wielu właściwościach fizjologicznych, w tym o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych, przeciwpasożytniczych i przeciwwirusowych. Obecne badanie dotyczy jednego składnika jadu węża, wydzielanych enzymów fosfolipazy A2 (sPLA2), które mają szeroki zakres różnorodnych sekwencji i funkcji biologicznych. Są one głównie zaangażowane w metabolizm lipidów.

Enzym z jadu węża a otoczka wirusa

PLA2 to małe wydzielane enzymy białkowe, które ułatwiają hydrolizę glicerofosfolipidów błonowych do lizofosfolipidów i wolnych kwasów tłuszczowych. Na przykład, niektóre z tych enzymów mogą rozkładać dwuwarstwy lipidowe otoczki poprzez hydrolizę fosfolipidów. Otoczka wirusowa może mieć różny skład, w zależności od pochodzenia lipidów – z błony komórkowej lub błony siateczki śródplazmatycznej. Może to wpływać na aktywność PLA2, co sugeruje, że rozpad fosfolipidów spowodowany przez te enzymy pośredniczy w ich działaniu przeciwwirusowym.

Naukowcy odkryli, że sPLA2 działają na SARS-CoV-2 in vitro, zwłaszcza dimeryczne PLA2 grupy IIA. Po potraktowaniu wirusa dwoma dimerycznymi PLA2 HDP-1 i HDP-2, zaobserwowano silne działanie wirusobójcze. Naukowcy odkryli również, że w stężeniach od 1 do 100 μg / ml zarówno dimeryczne HDP-1, jak i HDP-2 hamowały tworzenie się syncytiów za pośrednictwem kolców, utrudniając w ten sposób rozprzestrzenianie się wirusa między komórkami.

Są to jednak wstępne raporty z badań, który nie zostały jeszcze zrecenzowane.

Źródło: news-medical.net
 0

Czytaj także