Czy amantadyna to obiecujący lek na COVID-19?

Czy amantadyna to obiecujący lek na COVID-19?

Dodano: 
Koronawirus - ilustracja
Koronawirus - ilustracja Źródło: Shutterstock / CKA
Koronawirus, którego objawy obejmują trudności w połykaniu, kaszel, biegunkę i niewydolność oddechową, spowodował śmierć wielu ludzi na całym świecie. Niektóre środowiska naukowe sugerują, że amantadyna może zmniejszać skutki COVID-19 w przypadku braku szczepionki lub leku pomagającego zapobiegać skutkom choroby lub łagodzić je.

Artykuł na ten temat został opublikowany przez US National Library of Medicine/National Institutes of Health już w ubiegłym roku.

Z powodu długotrwałych prac nad szczepionką przeciwko zakażeniu koronawirusem zbadano alternatywy w celu złagodzenia skutków zakażenia. W badaniu klinicznym nad hydroksychlorochiną i azytromycyną leczenie wykazało zmniejszenie miana wirusa, jednak inne badania nie dały dowodów na zmniejszenie wiremii i korzyści dla pacjentów z COVID-19. Z innego badania wynika, że w przypadku pacjentów z ciężkim zakażeniem koronawirusem nie zaleca się stosowania chlorochiny w połączeniu z azytromycyną, ponieważ wiąże się to ze znacznym zagrożeniem ich bezpieczeństwa, jednak naukowcy uczulają, że wyników nie można ekstrapolować na pacjentów bez ciężkiego przebiegu COVID-19.

Czytaj też:
QCOVID – Nowe narzędzie ryzyka śmierci na COVID-19 od brytyjskich naukowców

Amantadyna – lek na koronawirusa?

Amantadyna może być wykorzystana jako realna alternatywa w celu złagodzenia skutków COVID-19. Badania wykazały, że osoby z chorobą Parkinsona, które są leczone amantadyną i uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa, nie miały klinicznych objawów choroby. Zaproponowany mechanizm polega na tym, że amantadyna, będąca cząsteczką lipofilową, może przenikać przez błonę lizosomu, działając jako środek alkalizujący, który zapobiega uwalnianiu RNA wirusa do komórki.

Amantadynę stosowano jako terapię przeciwko wirusowi grypy typu A. Proponowany mechanizm polega na tym, że lek blokuje wczesny etap replikacji wirusa. Kiedy cząstka wirusa dostanie się do komórki, tworzy się endosom, który ma kwaśne pH 5, kanał protonowy jest tworzony przez białko M2, które przenosi protony do wnętrza wirionu. Amantadyna ze względu na swój lipofilny charakter jest w stanie przenikać przez błonę endosomu i przerywać uwalnianie wirionu do komórki

Podobnie amantadyna może dostać się do kanału E koronawirusa, uniemożliwiając uwolnienie jądra wirusa do komórki. Badania sugerują, w jaki sposób amantadyna mogłaby oddziaływać z aminokwasami ALA22 i PHE26, blokując kanał protonowy.

Amantadyna – co to jest?

Amantadyna to lek, którego wskazania terapeutyczne dzielą się na 3 specjalizacje: neurologię, psychiatrię i infekcję. Jest to mała cząsteczka, monoamina, o ciekawym działaniu farmakologicznym.

Amantadyna zaczęła być stosowana u ludzi w 1969 roku jako lek korygujący zaburzenia ruchów mimowolnych i wkrótce zaczęła być stosowana także w psychiatrii do kontrolowania niepożądanych skutków ubocznych wywoływanych przez leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) oraz w neurologii do leczenia zaburzeń ruchowych, zwłaszcza choroby Parkinsona.

W 1976 roku amantadyna została zatwierdzona przez FDA do objawowego i / lub profilaktycznego leczenia grypy A u dorosłych. Był to jeden z badanych leków (in vitro), który ujawnił swój potencjał terapeutyczny w czasie epidemii SARS w 2002 roku.

Czytaj też:
Saturacja: pomiar i norma. Czym jest saturacja?

Amantadyna – działanie

Amantadyna jest dobrze wchłaniana po podaniu doustnym, jest dobrze tolerowana przez układ pokarmowy, a normalnie zalecana dawka dla osoby dorosłej to 1 kapsułka 100 mg dwa razy dziennie przez co najmniej 14 dni czyli czas przebywania wirusa w organizmie.

Ma umiarkowane działanie moczopędne i jest wydalany głównie w postaci niezmienionej z moczem w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego.

Bazy danych mówią o ryzyku śmierci z powodu przedawkowania amantadyny. Najniższa zgłoszona ostra śmiertelna dawka wynosiła 2 g. Ten margines między „normalną” dawką a ryzykiem dawki śmiertelnej może być ważny dla inicjatyw badawczych, które wskazują na możliwą potrzebę wyższych dawek w klimacie epidemicznym u opornych pacjentów.

Ma okres półtrwania od 10 do 14 godzin, który w przypadku niewydolności nerek może trwać do 7 lub nawet 14 dni.

Generalnie, gdy jest podawana razem z innymi lekami (takimi jak leki przeciwnadciśnieniowe, przeciwcukrzycowe itp.), amantadyna zmniejsza wydalanie przez nerki (zwiększając stężenie leków w organizmie). Badania laboratoryjne w celu oceny czynnościowej należy powtórzyć tydzień lub dwa tygodnie po rozpoczęciu leczenia w celu ewentualnego zmniejszenia dawki tych leków.

W tej chwili niepewności, w której codziennie ludzie tracą życie z powodu zakażeń COVID-19, muszą istnieć alternatywy, aby złagodzić skutki koronawirusa, póki szczepionka nie jest dostępna. Amantadynę można określić jako lek, który może pomóc zmniejszyć objawy generowane przez koronawirusa.

Czytaj też:
Eksperci: Przed Europą jeszcze kilka fal COVID-19