IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej

IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej

Dodano: 
IV międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej
IV międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej / Źródło: materiał partnera
Podczas tegorocznego, IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej, które odbyło się 5 marca w Centrum Olimpijskim w Warszawie, szczególną uwagę poświęcono perspektywom ekonomicznym medycyny personalizowanej.

Debata na temat medycyny personalizowanej, jako podejścia zapewniającego skuteczne leczenie pacjentów, przy jednoczesnym efektywnym kosztowo sposobie finansowania, odbyła się w międzynarodowym gronie ekspertów w zakresie ochrony zdrowia już po raz czwarty. Program IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej pozwolił nie tylko na doprecyzowanie pojęć, na których opiera się idea medycyny personalizowanej, ale także dyskusję nad kompleksowym i zindywidualizowanym podejściem do procesu diagnostyczno-terapeutycznego pacjenta, z uwzględnieniem racjonalnego wydatkowania środków na ten cel.

Naturalnym dopełnieniem tego tematu była dyskusja nad możliwością pomiaru efektywności i jakości świadczeń. Jakie kryteria przyjąć? Które wartości mierzyć i w jaki sposób, żeby wyniki były rzetelne, miarodajne i uniwersalne? Na te pytania odpowiadali eksperci podejmujący podczas Forum tematykę medycyny personalizowanej, value based healthcare i value based pricing jako sposobu na usprawnienie systemu ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście finansowania i efektywności kosztowej.

Jak wynika z ankiety, przeprowadzonej przez NEJM Catalyst Insights Council pod koniec 2018 roku ponad 40 proc. menedżerów opieki medycznej i klinicystów w USA uważa, że ​​rozliczenia oparte na wartości efektów zdrowotnych staną się obowiązującym standardem. 64 procent respondentów wskazało, że ​​w ciągu następnych pięciu lat nastąpi wzrost rozliczeń opartych na wartości w ramach ich placówki, a 29 procent − że w ciągu trzech lat przejdą z modelu płatności za usługę na model płatności za efekt. Z badania wynika, że istnieje związek między rozliczeniami opartymi na wartości a poprawą wyników terapeutycznych i kontrolą kosztów. Blisko połowa respondentów stwierdziła, że ​​umowy, których zasady finansowania zbudowane są w oparciu o wartość efektów zdrowotnych znacząco poprawiają jakość opieki zdrowotnej, a kolejne 42 procent – że znacznie obniżają jej koszty.

IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej organizuje Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie, a jej partnerami są: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Patologów, Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Medycyny Personalizowanej, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych - Infarma, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce - GCPpl, Polska Federacja Szpitali oraz firmy: Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Philips, Roche, Roche Diagnostics oraz Vertex.

Więcej informacji na temat IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej znajduje się na stronie internetowej www.mfmp.pl

Galeria:
IV międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej

Czytaj także