Zespół jelita drażliwego może mieć podłoże genetyczne

Zespół jelita drażliwego może mieć podłoże genetyczne

Dodano: 1
Ból brzucha
Ból brzucha / Źródło: Fotolia / zinkevych
Przyczyny zespołu jelita drażliwego stanowią zagadkę dla lekarzy. Obecnie uznaje się, że etiologia jest wieloczynnikowa, a w przypadku części pacjentów znaczenie mają geny.

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS) jest chorobą czynnościową jelit, dla której typowy jest nawracający ból brzucha związany ze zmianą charakteru lub częstością defekacji. IV Kryteria Rzymskie wyróżniają postać IBS z dominującą biegunką, zaparciem lub postać mieszaną. Do rozwoju zaburzenia mogą prowadzić wcześniejsze infekcje przewodu pokarmowego (tzw. poinfekcyjny zespół jelita drażliwego) oraz zaburzenia osi mikrobiota-jelita-mózg. Warto również pamiętać, że przed postawieniem diagnozy IBS lekarz powinien wykluczyć może choroby, które mogą przebiegać podobnie jak IBS.

Genetyka w zespole jelita drażliwego

Nie ma jednego genu, który sprawiałby, że IBS na pewno wystąpi u potomstwa rodzica cierpiącego na IBS. Istnieją jednak doniesienia, że polomorfizmy niektórych genów mogą mieć związek z ryzykiem rozwoju IBS. Polimorfizmami nazywamy odmiany genów, występujących w populacji. Są to odmiany genów, które zwykle funkcjonują prawidłowo i są przekazywane potomstwu. W niedawnej publikacji z czasopisma BMC Gastroenterology badacze podsumowali dane, dotyczące znaczenia polimorfizmów pojedynczego nukleotydu u pacjentów z IBS. Okazuje się, że polimorfizm o skomplikowanej nazwie TNFSF15 jest związany ze zwiększonym ryzykiem rozwoju IBS, a polimorfizm IL10 rs1800896 ze zmniejszonym ryzykiem. Co ważne, polimorfizmy występują w genach związanych z odpowiedzią zapalną u człowieka. Sprawia to, że w rozwoju IBS rolę mogą odgrywać geny.

Czytaj też:
Masz zespół jelita drażliwego? Zapytaj lekarza o dietę FODMAP

 1

Czytaj także