Jak nosić maseczki chirurgiczne? Film instruktażowy

Jak nosić maseczki chirurgiczne? Film instruktażowy

Dodano: 1
Maseczka ochronna
Maseczka ochronna / Źródło: Shutterstock / Marian Fil
Już od dzisiaj obowiązkowo musimy nosić maseczki na twarzy. Sprawdź, czy wiesz, jak poprawnie ją założyć i zdjąć.

Eksperci WHO podpowiadają, jak należy korzystać z maseczek ochronnych, gdyż nieumiejętne ich stosowanie może przynieść więcej szkody niż pożytku:

 • maseczki skutecznie chronią cię tylko wtedy, gdy są właściwie używane, co oznacza m.in. towarzyszące ich noszeniu częste mycie rąk – z użyciem mydła lub środków dezynfekujących na bazie alkoholu (ręce należy też umyć przed założeniem maseczki),
 • zakładając maseczkę dokładnie zakryj nią usta i nos, tak aby nie było żadnych szpar pomiędzy maseczką a twarzą,
 • unikaj dotykania maseczki, którą nosisz na twarzy, a jeśli to ci się zdarzy, umyj ręce,
 • zmień maseczkę na nową wtedy, kiedy poczujesz, że jest już mocno zawilgocona,
 • po zdjęciu maseczki jednorazowego użytku nie zakładaj jej ponownie, lecz od razu wyrzuć do zamkniętego pojemnika na śmieci,
 • zdejmując maseczkę rób to tak, aby dotykać ją tylko „od tyłu” (czyli unikając dotykania jej zewnętrznej części), po czym koniecznie umyj ręce.

Uwaga! Na stronie internetowej WHO i poniżej w tekście można zobaczyć film instruktażowy, który pokazuje jak poprawnie używać maseczek.

Jak jeszcze powinieneś chronić się przed koronawirusem?

 • dbaj o higienę rąk, gdyż jest to klucz do zapobiegania infekcjom, także tym wywoływanym przez koronarowirusy; zatem jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund, zwłaszcza przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu do domu czy pracy, a także po kontakcie ze zwierzętami,
 • jeśli mydło i woda nie są dostępne, dezynfekuj ręce korzystając z preparatów odkażających, które zawierają co najmniej 60 proc. alkoholu,
 • ponieważ wirusy najczęściej przedostają się do ludzkiego ciała przez oczy, nos i usta unikaj ich dotykania niemytymi rękami,
 • unikaj kontaktu z chorymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą,
 • unikaj odwiedzania zatłoczonych miejsc, w tym m.in. bazarów i targów.

Kto musi zakładać maseczkę?

W rozporządzeniu czytamy: „Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
 • na drogach i placach,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 • na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568)

Kto nie musi zakrywać nosa i ust? Wyjątki

Z dokumentu wynika jednak, że nie wszyscy i nie zawsze podlegają nakazowi. Obowiązku nie stosuje się w przypadku:

 1. pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
 2. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
 4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 6. duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 7. żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

Czytaj też:
Czy koronawirus może przejść z matki na dziecko w czasie ciąży? Nowe badania

 1
 •  
  WHO i wiele lekarzy twierdzi że maseczki powinny być noszone wyłącznie przez osoby, które mają objawy wirusa. Pan Kowalski nie ma objawów. Pan Kowalski idzie do sklepu gdzie już chora osoba X, która jak na razie też nie ma objawów, go zaraża bo sobie kichnęła jednorazowo. Za dwa tygodnie po tym zdarzeniu Pan Kowalski zaczyna mieć objawy i dopiero wtedy rozpoczyna nosić maseczkę zgodnie z zaleceniem WHO. Brawo dla WHO, dzięki WHO Pan Kowalski nikogo nie zarazi. Ale przez te dwa tygodnie do momentu pierwszych objawów Pan Kowalski odwiedził kilka restauracji, był na jednym koncercie, był dwa razy w kinie, chodził do pracy, jeździł metrem i się spotykał z znajomymi. A więc jak myślicie zaraził kogoś?
  Mała podpowiedź: po zarażeniu się osoba mniej więcej od razu zaczyna zarażać innych, a objawy są dopiero po kilku lub kilkunastu dni. A więc nadal myślicie że nikogo nie zaraził?
  Oczywiście że maseczki nie zabezpieczają w 100% ale nawet jak by to było zaledwie kilka procent to i tak warto nosić ale wielu tego niestety nie rozumie.
  Dodaj odpowiedź 60 8
    Odpowiedzi: 0

  Czytaj także