Nowoczesna diagnostyka – klucz do skutecznego leczenia nowotworów krwi

Nowoczesna diagnostyka – klucz do skutecznego leczenia nowotworów krwi

Dodano: 
Krew, laboratorium, badanie krwi
Krew, laboratorium, badanie krwi Źródło: Unsplash / Emin BAYCAN
Współczesna wiedza na temat nowotworów krwi wskazuje, że są to choroby złożone (heterogenne), zarówno w obrazie klinicznym, jak i pod względem charakterystyki genetycznej. Do niedawna jedyną opcją leczenia nowotworów było zastosowanie chemioterapii – jednej dla wszystkich pacjentów z określonym typem choroby. Postęp medycyny sprawił, że możliwe jest spersonalizowane leczenie dostosowane do konkretnego pacjenta.

Skąd zatem wiadomo, który lek będzie działał u danej osoby? Kluczowa jest nowoczesna diagnostyka, czyli badania molekularne i cytogenetyczne, dzięki którym możliwe jest wykrywanie swoistych dla danego nowotworu zmian genetycznych. Taka wiedza pozwala na zastosowanie nowoczesnego leczenia, wycelowanego na te charakterystyczne cechy, a dzięki temu bardziej skutecznego i mniej toksycznego.

Jakie badania wykonuje się w nowotworach krwi?

Pierwszym badaniem, wykonywanym w przypadku nowotworów krwi jest morfologia. To podstawowe badanie, które pozwala przede wszystkim stwierdzić, czy osoba jest chora. Nieprawidłowe wartości w wynikach morfologii świadczą o tym, że dzieje się coś niepokojącego i jest to sygnał do przeprowadzenia kolejnych, bardziej szczegółowych badań.

Jednoznaczne potwierdzenie rozpoznania konkretnego nowotworu krwi wymaga bowiem zwykle wykonania badań potwierdzających:

  • biopsja szpiku,
  • badania cytogenetyczne,
  • testy molekularne,
  • badanie histologiczne lub immunohistochemiczne zajętych tkanek.

Analiza zmian charakterystycznych dla określonych nowotworów ma uznaną wartość diagnostyczną, prognostyczną i predykcyjną. Dostępne obecnie techniki diagnostyczne, takie jak cytogenetyka czy też nowoczesne metody biologii molekularnej, w znaczący sposób poprawiły możliwości postawienia właściwego rozpoznania, zastosowania odpowiedniego schematu terapeutycznego i możliwości monitorowania przebiegu choroby czy też jej nawrotu. Daje to niewątpliwie ogromne nadzieje na szybsze wykrywanie nowotworów i skuteczniejszą terapię.

Dlaczego terapie celowane są lepsze?

Postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w poznaniu nowotworów krwi sprawił, że ich leczenie staje się coraz bardziej spersonalizowane. Coraz większą rolę odgrywają nowe terapie celowane, a zmniejsza się znaczenie chemioterapii, która do niedawna była jedyną metodą leczenia nowotworów. Dla pacjentów ogromną korzyścią terapii celowanych jest całkowicie odmienny od tradycyjnej chemioterapii mechanizm ich działania. Chemioterapia bowiem niszczy nie tylko guz, ale i cały organizm chorego. Natomiast terapie celowane ograniczają się do samego nowotworu. Wydłuża się też znacznie długość i zmienia jakość życia pacjenta, który z chorobą nowotworową może żyć, pracować, cieszyć się z życia rodzinnego i realizować swoje plany. Niejednokrotnie nowotwory krwi z choroby śmiertelnej stały się chorobą przewlekłą i to należy uznać za ogromny przełom.

Badania genetyczne to zatem podstawa, aby zastosować skuteczne leczenie celowane.

Czytaj też:
Prof. Giannopoulos: Liczy się czas i skuteczność pierwszego leczenia

 

Czytaj także