Leworęczność – jakie niesie ze sobą zalety?

Leworęczność – jakie niesie ze sobą zalety?

Dodano: 
Dziecko leworęczne Źródło: Fotolia / LumineImages
Jeszcze sto lat temu osoby leworęczne były często piętnowane i zmuszane do posługiwania się prawą ręką. Kiedy zmieniło się spojrzenie na leworęczność?

Około 10 procent naszej populacji to osoby leworęczne. Preferencja ta kształtuje się dosyć wcześnie – jest zauważalna około 18-stego miesiąca życia. W wieku około trzech lat dziecko jest już zdecydowanie lewo- lub praworęczne. Tylko ok. 1 procent populacji to osoby oburęczne, posługujące się w podobnym stopniu lewą, jak i prawą ręką. Zdecydowanie częściej mamy dominującą jedną z rąk. Przyczyn leworęczności upatruje się w wielu aspektach: genach, rozwoju płodowym, naśladownictwu, płci (nieco więcej chłopców jest leworęcznych), czy przystosowaniu np. z powodu kontuzji.

Leworęczność – dawniej niezrozumiana i piętnowana

W przeszłości dzieci, które były naturalnie leworęczne, zachęcano lub zmuszano do używania prawej ręki, głównie z powodu uprzedzeń wobec ich „inności”. – W latach 80. popularne było strofowanie dzieci i przekładanie im długopisu do prawej ręki z fatalnymi skutkami – wyznała na antenie „Dzień Dobry TVN” Zuzanna Butryn, psycholog.

Leworęczni muszą mierzyć się z pewnymi trudnościami, m.in.:

  • Leworęczna osoba musi nauczyć się, aby pisać bez rozmazywania tuszu od lewej do prawej.
  • Narzędzia takie jak nożyczki często są przeznaczone do użytku prawą ręką.
  • Niektóre przyrządy (np. piły tarczowe) mogą być niebezpieczne, jeśli są obsługiwane lewą ręką.

Amerykańscy nauczyciele i lekarze jeszcze na początku XX wieku uważali, że leworęczni są bardziej podatni na zaburzenia psychiczne i zmuszali uczniów do używania prawej ręki. Jednak należy pamiętać, że w dzisiejszych czasach leworęczność nie jest czymś piętnowanym lub nieakceptowalnym. Co więcej, wskazuje się na pewne korzyści płynące z takiego stanu rzeczy.

Zalety bycia leworęcznym

Osoby leworęczne mogą odnosić pewne korzyści: mówi się, że mają przewagę w wielu dyscyplinach sportowych, od szermierki po boks. Zaletą sportową jest również zaskoczenie praworęcznego przeciwnika, ponieważ praworęczni sportowcy nie są przyzwyczajeni do gry z leworęcznymi przeciwnikami. Ponoć osoby leworęczne są bardziej kreatywne, a niektórzy twierdzą, że to urodzeni liderzy. Sławni leworęczni to m.in.: Barack Obama, Oprah Winfrey, Bill Gates, Tom Cruise, Paul McCartney, książę Karol z Wielkiej Brytanii i jego syn, książę William.

Czytaj też:
Choroba z Minamaty. Japońska katastrofa, która zaczęła się od rtęci