Stres i niepewność to główne emocje na myśl o powrocie do biur

Stres i niepewność to główne emocje na myśl o powrocie do biur

Dodano: 
Stres w pracy
Stres w pracy Źródło:Pexels / Anna Shvets
Powrót do biur będzie nas głównie stresował i nie do końca jesteśmy na to gotowi. Wynika to zarówno z niepewności jak i przyzwyczajenia do pracy zdalnej.

Najszybszym rozwiązaniem, na jakie zdecydują się firmy jest forma pracy hybrydowej jednak i do niej pracodawcy powinni się przygotować. Ankietowani wręcz oczekują wsparcia w tym zakresie. Raport Powrót firm do biura a pandemia COVID-19 zrealizowany przez Dailyfruits prezentuje podsumowanie kompleksowego badania na temat przyszłości pracy biurowej po pandemii COVID-19 zarówno z perspektywy pracodawców jak i pracowników.

Stres po powrocie do biur? To najczęstsza odpowiedź

Aż 44% Polaków pracujących zdalnie, uczestniczących w badaniu Dailyfruits deklaruje, że na wieść o planowanym powrocie do biura będzie odczuwać stres. To zdecydowanie najczęściej wskazywana postawa. 18% przyjmie taką informację obojętnie, tyle samo pracowników wskazuje, że będzie to radosna wiadomość, a tylko 16% poczuje ulgę słysząc o końcu home office.

Stres wynika zarówno z czynników związanych z niepewnością dotyczącą obaw o własne zdrowie jak i brakiem poczucia bezpieczeństwa dotyczącym kolejnych miesięcy. Taki długotrwały stres odbija się na wszystkich pracownikach.

7 na 10 ankietowanych uważa, że nie jest gotowa na powrót do biura. Wśród największych barier wymieniają uciążliwe dojazdy do pracy, a także fakt, że przyzwyczaili się do pracy zdalnej. Dodatkowym czynnikiem powodującym niechęć do powrotu do biura wśród pracowników jest na pewno niepewność co do opieki nad dziećmi. Rodzice nie mają wiedzy co do tego, na jakich zasadach będą funkcjonować żłobki, przedszkola i szkoły. W perspektywie czasu może się to zmieniać, co może oznaczać problem z zapewnieniem opieki nad dzieckiem czy drastyczne zmiany w organizacji, rutynie dnia wypracowanej przez wiele miesięcy.

Pracownicy za modelem hybrydowym

45% wszystkich ankietowanych pracowników bierze pod uwagę możliwość pracy w modelu hybrydowym. 14% już w ten sposób pracuje. Tylko 21% jest przeciwna tej formie pracy, a 20% nie ma wyrobionej opinii. Nastawienie do pracy hybrydowej jest wśród wszystkich ankietowanych zdecydowanie bardziej pozytywne niż do pracy w biurze.

65% pracowników spodziewa się upominku od pracodawcy z okazji powrotu do biura 59% pracowników chce, aby organizacja pracy w biurze po powrocie była taka sama jak przed pandemią. Ci, którzy sugerują potrzebę zmiany wśród nowych rozwiązań wymieniają najczęściej: zamianę spotkań na żywo na spotkania online, reorganizację przestrzeni wspólnych oraz rotacyjne stanowiska pracy. Tylko 13% ankietowanych jest za zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego po powrocie do biura.