ZUS sfinansuje pobyt w sanatorium. Trzeba jednak spełnić określone wymagania

ZUS sfinansuje pobyt w sanatorium. Trzeba jednak spełnić określone wymagania

Dodano: 
Pobyt w sanatorium
Pobyt w sanatorium Źródło:Shutterstock
Niektóre osoby mogą ubiegać się o bezpłatny wyjazd, który sfinansuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdźcie, jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc pojechać za darmo do sanatorium.

Sanatorium znajduje się na terenie miejscowości uzdrowiskowej. Wyjazd tam ma na celu poprawę zdrowia, ale też odpoczynek i regenerację organizmu. Zazwyczaj jeżdżą tam osoby, które borykają się z różnego rodzaju schorzeniami lub przeszły operację i wymagają rehabilitacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził jednak możliwość ubiegania się o bezpłatny wyjazd do uzdrowiska również dla osób korzystających z zasiłków chorobowych i innych świadczeń.

Bezpłatny wyjazd do sanatorium w ramach programu ZUS

Pobyt w sanatorium finansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest możliwy w ramach tzw. „prewencji rentowej”. Jego celem jest przywrócenie zdrowia osobom, które korzystają z pomocy państwa, jednak mają potencjał, żeby powrócić do pełnej zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że pacjent odzyska ją po rehabilitacji. Skutki takiego leczenia sanatoryjnego powinny wpłynąć na poprawę zdrowia pacjenta. Wsparcie oferowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kierowane jest też do osób, u których choroba może zagrażać utracie zdolności do pracy.

Taka rehabilitacja trwa 24 dni, jednak ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć lub skrócić. Jej koszty pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zakwaterowanie, leczenie, wyżywienie), zwróci on także pacjentom koszty dojazdu do i z ośrodka rehabilitacyjnego (w przypadku środków komunikacji publicznej). Ośrodki uzdrowiskowe, do których kieruje ZUS, są zlokalizowane na terenie całej Polski.

Kto może ubiegać się o darmowy wyjazd do sanatorium?

O taki wyjazd finansowany przez ZUS mogą ubiegać się następujące grupy:

 • osoby pracujące, które są zagrożone całkowitą bądź częściową niezdolnością do pracy,
 • osoby, które są ubezpieczone w ZUS i pracują zawodowo,
 • osoby, które pobierają zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • osoby, które pobierają rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z takiej rehabilitacji mogą też skorzystać inne osoby, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywa pacjent, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • dana osoba stara się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

Żeby móc skorzystać z rehabilitacji w ramach prewencji rentowej należy złożyć odpowiedni wniosek w dowolnej placówce ZUS. Taki dokument musi wypełnić lekarz, u którego dana osoba się leczy, znający przebieg i historię choroby. Ważne jest też zaznaczenie we wniosku, że jeśli ZUS wyśle takiego pacjenta do sanatorium, to jego zdrowie ulegnie poprawie w takim stopniu, że będzie mógł on wrócić do aktywności zawodowej. Na takie badanie koniecznie trzeba zabrać swoją dokumentację z leczenia. Wniosek może wystawić także lekarz orzecznik ZUS po wcześniejszym przeprowadzeniu badania lub bazując na zgromadzonej dokumentacji. Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Jeśli ZUS zaakceptuje wniosek – wtedy pacjent dostanie skierowanie z datą oraz miejscem rehabilitacji. Na taką decyzję o przyznaniu sanatorium czeka się około miesiąca.

Czytaj też:
Czy za nierozliczenie składki zdrowotnej ZUS będą kary? Możecie się nieźle zdziwić
Czytaj też:
L4 pod lupą. ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

Źródło: Zdrowie WPROST.pl