Czy pacjent musi płacić za swoją dokumentację medyczną? Orzeczenie TSUE

Czy pacjent musi płacić za swoją dokumentację medyczną? Orzeczenie TSUE

Dodano: 
Dokumentacja
Dokumentacja Źródło: Freepik
Czy lekarz może żądać opłat za wydanie pacjentowi dokumentacji medycznej? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiada.

Sprawa analizowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyła obywatela Niemiec, ale znajduje przełożenie na wszystkie kraje członkowskie UE. Mężczyzna poprosił dentystkę o udostępnienie kopii swojej dokumentacji medycznej. Chciał pociągnąć ją do odpowiedzialności za błędy, jakich dopuściła się w procesie leczenia. Kobieta zażądała zwrotu kosztów za jej dostarczenie. Pacjent uznał roszczenie za bezzasadne i wniósł sprawę do sądu krajowego. Ten skierował pytanie do TSUE z prośbą o wyjaśnienie wykładni przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

Pacjent ma prawo do bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej, a pierwsza kopia tych materiałów powinna zostać mu udostępniona bezpłatnie. Opłatę pobierać można dopiero za wydanie następnych kopii, czyli drugiej, trzeciej itd. Poza tym pacjent nie musi uzasadniać swojego wniosku, to znaczy mówić, do jakiego celu danej kopii potrzebuje.

„Co więcej, pacjent ma prawo uzyskać pełną kopię dokumentów znajdujących się w jego dokumentacji medycznej, jeżeli jest to konieczne do zrozumienia zawartych w tych dokumentach danych osobowych. Prawo to obejmuje dane z dokumentacji medycznej zawierającej informacje takie jak diagnoza, wyniki badań, oceny dokonywane przez lekarzy prowadzących, stosowane terapie czy przeprowadzone zabiegi” – czytamy w komunikacie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Na jakich zasadach jest udostępniana dokumentacja medyczna?

Pacjent musi złożyć wniosek w placówce, która przechowuje tę dokumentację (szpitalu, przychodni etc.). Nie musi on mieć formy pisemnej. Może zostać wyrażony również w formie ustnej lub przesłany drogą elektroniczną. Dany podmiot leczniczy ma prawo do stworzenia własnych formularzy udostępniania dokumentacji medycznej, ale jego wypełnienie nie może mieć charakteru obligatoryjnego. Innymi słowy, nie należy uzależniać wydania dokumentacji od wypełnienia formularza. Pacjent może również złożyć upoważnienie do udostępnienia dokumentacji medycznej. Upoważnienie o charakterze ogólnym złożone przez pacjenta w jednym podmiocie powinno być respektowane również w innych placówkach. Co do zasady pacjent nie może żądać wydania oryginałów dokumentacji.

Czytaj też:
Pomimo postępu medycyny, w leczeniu udarów mózgu wciąż najważniejszy jest czas
Czytaj też:
Problem krytycznego niedoboru leków w UE. Jest rozwiązanie i propozycje działań w kryzysie

Źródło: curia.europa.eu, gov.pl