Niemal każdy Polak cierpi z powodu bólu, ale tylko 36 proc. o tym mówi

Niemal każdy Polak cierpi z powodu bólu, ale tylko 36 proc. o tym mówi

Dodano: 
Ból (fot. BillionPhotos.com/ Fotolia.pl)
93% badanych polaków cierpi z powodu bólu, jednak tylko 36% z nich mówi o tym głośno

Z pierwszego globalnego badania na temat bólu wynika, że z jego powodu każdego tygodnia cierpi dwie trzecie dorosłych osób na całym świecie, a co czwarta z nich określa ból jako silny. Spośród przebadanych krajów europejskich, w Polsce odnotowano najwyższy poziom odczuwania bólu. 72% aktywnych zawodowo polskich respondentów twierdzi, że ból przeszkadza im w skoncentrowaniu się na wykonywanej pracy, a ponad połowa nie może poprawnie wykonać powierzonych im zadań Wnioski płynące z badania rzucają nowe światło na to, jak ból obniża jakość życia.

Ból obniża jakość życia

Niemal każdy doświadcza bólu, jednak dla dwóch trzecich (67 proc.) badanych jest to szczególny problem, bowiem ból w znacznym stopniu obniża jakość życia, zarówno w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej. O ile cierpienie związane z bólem ma wyjątkowo subiektywny i osobisty charakter, o tyle konsekwencje mają wpływ nie tylko na osobę cierpiącą, ale też na jej otoczenie. – Tak wynika z pierwszego globalnego badania Global Pain Index dotyczącego bólu przeprowadzonego na zlecenie GSK Consumer Healthcare, właściciela marki Voltaren.  

Cierpi też otoczenie

W ramach badania Global Pain Index (GPI), przeprowadzono rozmowy z 7000 osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają w 14 krajach na czterech kontynentach . Badanie ujawniło, że 88% dorosłych na całym świecie cierpi z powodu bólu, a dwie trzecie [65%] osób doświadcza go przynajmniej raz w tygodniu. Ponadto, skutki bólu mogą mieć duży wpływ na bliskie otoczenie osób cierpiących. Uczestnicy badania potwierdzili, że ból wpływa na ich życie towarzyskie [72%] oraz uczuciowe [64%], a także – w przypadku osób pracujących - zawodowe [78%].

Jak cierpią Polacy?

Dane z raportu GPI dla Polski wskazują, że bólu doświadcza aż 93% badanych Polaków, z czego blisko dwie trzecie odczuwa dolegliwości przynajmniej raz w tygodniu [63%]. Blisko dwie trzecie badanych zna przyczynę swoich dolegliwości, do których najczęściej należą bóle pleców [96%], nóg [85%] i szyi [79%]. Ponad połowa polskich respondentów traktuje swoje dolegliwości poważnie, nie jest to jednak powodem do informowania otoczenia o swoim złym samopoczuciu. Okazuje się, że Polacy cierpią w ciszy i jedynie 36% badanych przyznaje się do mówienia o swoich problemach.

Ból ciała ma negatywny wpływ na codzienne życie przebadanych Polaków, z powodu dolegliwości, które znacznie obniżają jakość ich funkcjonowania [73%] zarówno w sferze fizycznej oraz emocjonalnej. Często jest to powodem rezygnacji z różnych zwyczajowych aktywności i planów, do czego przyznaje się 82% badanych. Ponadto, ból wzbudza niepokój u ponad połowy polskich respondentów, przez co może wpływać na nastrój [70%] oraz na zdolność do czerpania radości z codziennego życia [62%].     

Dwie trzecie [67%] badanych będących rodzicami wierzy, że lepiej wykonywaliby swoje obowiązki, gdyby nie odczuwali bólu. Prawie połowa [49%] ma trudności z podnoszeniem swoich dzieci, a 60% nie może się z nimi bawić z powodu bólu pleców, sztywności karku lub bólu mięśni. Z podobnymi problemami zmagają się również polscy respondenci – ogromna większość [78%] przyznaje, że dolegliwości bólowe wpływają na ich życie rodzinne. Zabawa z dziećmi staje się niemożliwa dla 77% przebadanych rodziców, a 33% ankietowanych przyznaje, że nie może się nimi opiekować z powodu odczuwanych dolegliwości. Ból poważnie utrudnia badanym Polakom również wykonywanie domowych obowiązków [82%].

Ból a jakość życia

Konsekwencje bólu wykraczają poza aspekty życia rodzinnego. 61% przebadanych osób aktywnych zawodowo twierdzi, że ból uniemożliwia im koncentrację, a 48% powiedziało, że ogranicza on zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Skutkiem tego jest absencja w pracy i zauważalny spadek motywacji, który daje się zaobserwować u znacznej liczby pracujących respondentów. Ból ciała odbija się również na życiu zawodowym przebadanych Polaków [86%] i jest on nie tylko przyczyną ich nieobecności w pracy, ale również wpływa na ich produktywność i wydajność. Ponad dwie trzecie [72%] przebadanych pracujących Polaków twierdzi, że ból przeszkadza im w skoncentrowaniu się na wykonywanej pracy, a ponad połowa [54%] nie może poprawnie wykonać powierzonych im zadań. Aż 70% Polek i 78% Polaków, którzy wzięli udział w badaniu przyznaje, że ból ma istotny wpływ na aktywność zawodową oraz na rozwój ich kariery [odpowiednio 32% mężczyzn i 36% kobiet].

– Aż 73% przebadanych Polaków odczuwających ból narzeka na obniżenie jakości życia, kluczowe więc staje się odkrywanie nowych sposobów na radzenie sobie z nim dzięki coraz lepszym produktom, właściwym lekom oraz edukacji. Jako globalny lider rynku środków łagodzących ból, takich jak Voltaren, wierzymy, że możemy pomóc ludziom uwolnić się od bólu fizycznego i umożliwić pacjentom czerpanie radości z ruchu. A wszystko to poprzez nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań lub po prostu dostarczanie przydatnych informacji na temat sposobów walki z bólem. Dzięki wiedzy wynikającej z badania GPI możemy mieć pewność, że skupiamy się na kluczowych obszarach mających wpływ na ludzkie życie – mówi Paweł Pacholczyk, Dyrektor ds. Medycznych w GSK Consumer Healthcare.

– Ludzie dużo rozmawiają na temat tego, jaki wpływ ma ból na ich życie. Na Twitterze odnotowano 2,3 milionów wzmianek o bólu w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wiemy również, że ludzie czerpią radość z bycia wolnym od bólu, dzięki czemu mogą bez przeszkód oddawać się ulubionym czynnościom. Lubią też dzielić się swoimi przeżyciami w mediach społecznościowych – kontynuuje Paweł Pacholczyk, Dyrektor ds. Medycznych w GSK Consumer Healthcare.

Bez bólu jesteś lepszym rodzicem

Aż 67% badanych rodziców uważa, że lepiej wykonywaliby swoje obowiązki, gdyby nie ból. – Tak wynika z pierwszego globalnego badania Global Pain Index dotyczącego bólu, przeprowadzonego na zlecenie GSK Consumer Healthcare, właściciela marki Voltaren® .

W ramach badania Global Pain Index (GPI), przeprowadzono rozmowy z 7000 osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają w 14 krajach na czterech kontynentach . Badanie ujawniło, że matki i ojcowie są zaniepokojeni codziennymi dolegliwościami takimi jak ból pleców, sztywność karku czy ból mięśni. Dolegliwości te, według respondentów, uniemożliwiają im bowiem wykonywanie rodzinnych obowiązków.

Ból, gdy wpływa na życie rodzinne, często wywołuje poczucie winy. Przebadani rodzice, jako najczęstsze konsekwencje swoich dolegliwości wymieniają niezdolność do bawienia się z własnymi dziećmi [60%] oraz fakt, że najbliżsi muszą się o nich martwić [60%]. Wskazują też na problemy z podniesieniem/noszeniem dzieci [49%], wybuchowość i brak cierpliwości z powodu odczuwania bólu [49%] oraz niezdolność do odwożenia i przywożenia dzieci z codziennych zajęć [41%].

Matki i ojcowie z Polski, którzy wzięli udział w badaniu, również zgodnie twierdzą, że byliby znacznie lepszymi rodzicami, gdyby nie ograniczał ich ból [odpowiednio 61% i 58%]. Aż 77% przebadanych rodziców przyznaje też, że nie są w stanie bawić się z własnymi dziećmi, a 33% powiedziało, że nie może się nimi opiekować z powodu odczuwanych dolegliwości. Przekłada się to często na kłopoty z czerpaniem radości z życia rodzinnego [84% badanych matek i 73% badanych ojców]. Jednocześnie, aż 92% polskich respondentów po 55 roku życia potwierdziło, że ból ma wpływ na ich zdolność do zabawy z wnukami.

Czytaj także

 0