Specjalna aplikacja poinformuje o programach profilaktyki zdrowotnej w twojej okolicy

Specjalna aplikacja poinformuje o programach profilaktyki zdrowotnej w twojej okolicy

Użytkownik smartfona, zdjęcie ilustracyjne
Użytkownik smartfona, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / fot. sharaku215
Dodano: 
Już wkrótce każdy Polak będzie mógł pobrać na smartfona specjalną aplikację, dzięki której będzie na bieżąco otrzymywał informacje o prowadzonych w jego okolicy programach profilaktyki zdrowotnej. Umożliwi to przełomowy projekt informatyczny o nazwie ProfiBaza, realizowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny.

- Zanim projekt zostanie zakończony, czyli nim ta cała baza ruszy, nasze dane częściowo będą dostępne w internetowym koncie pacjenta na stronie CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). Docelowo, dla wszystkich zainteresowanych będzie dostępna specjalna apka, którą będzie można bezpłatnie pobrać na różne urządzenia. Dzięki temu każdy będzie mógł na bieżąco sprawdzać, jakie programy zdrowotne są właśnie realizowane w jego okolicy – mówi dr Ewa Urban, opiekun merytoryczny projektu ProfiBaza, ekspertka ds. promocji zdrowia z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).

Prace nad tym innowacyjnym projektem, współfinansowanym przez Unię Europejską, trwają od marca 2018 r., a planowany termin jego zakończenia to luty 2021 r.

Wspomniany system i powiązana z nią aplikacja będą bardzo nowoczesne i interaktywne. Oznacza to w praktyce, że każdy z nas po wprowadzeniu podstawowych danych na swój temat (m.in. wiek, płeć), a także swoich preferencji i zainteresowań (np. odnośnie konkretnych chorób), będzie otrzymywał spersonalizowane, adekwatne dla siebie powiadomienia o dostępnych projektach profilaktycznych.

Na tym jednak nie koniec. Dzięki ProfiBazie będzie też można sprawdzić, jakie problemy zdrowotne najczęściej występują w danej okolicy (m.in. na poziomie powiatu) i w danej grupie populacyjnej, co ułatwi osobom chcącym lepiej i bardziej świadomie zadbać o swoje zdrowie podjęcie decyzji o konkretnych działaniach z zakresu profilaktyki.

– Ten projekt to pierwsza próba uporządkowania ogromnego zasobu dostępnych w Polsce danych, dotyczących sytuacji zdrowotnej ludności, profilaktyki chorób, programów zdrowotnych i promocji zdrowia – podkreśla dr Ewa Urban.

Specjalistka dodaje, że w ramach projektu planowane jest też stworzenie bazy dobrych praktyk, z której będą mogły korzystać w swoich działaniach profilaktycznych nie tylko placówki medyczne i samorządy, lecz także organizacje pozarządowe.

Głównym celem projektu ProfiBaza, realizowanego przez NIZP-PZH, jest cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.

„Dzięki bezpłatnemu i łatwemu dostępowi do tych danych (dotychczas rozproszonych i trudno dostępnych), możliwa będzie szybsza identyfikacja zagrożeń zdrowia, a także opracowanie efektywnych działań służących poprawie zdrowia Polaków” – czytamy w materiałach dotyczących projektu.

Na portalu ProfiBaza publikowane mają być m.in. dane dotyczące:

  • Działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną
  • Programów zdrowotnych / programów polityki zdrowotnej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Działań profilaktycznych podejmowanych przez placówki medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Realizatorzy projektu podkreślają, że dostępne w ProfiBazie dane będą służyć nie tylko wszystkim polskim obywatelom (pacjentom), lecz także naukowcom, działaczom społecznym, samorządowcom i specjalistom ds. zdrowia publicznego pracującym na różnych szczeblach administracji państwowej.

„Informacje dostępne w ProfiBazie ułatwią planowanie polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym i krajowym, pozwolą zwiększyć skuteczność działań profilaktyki chorób i promocji zdrowia” – przekonują realizatorzy.

W analizie danych dostępnych on-line pomóc mają nowoczesne (multimedialne, interaktywne) rozwiązania wizualizacyjne (np. mapy, tabele, wykresy), które będę dostępne na portalu.

O tym, że jest to bardzo ważne przedsięwzięcie świadczy m.in. fakt, że partnerami projektu są: Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Eksperci biorący udział w tym projekcie zgodnie podkreślają, że jest on przełomowy – tego typu systemy informatyczne, integrujące dane z różnych źródeł i prezentujące je w sposób przyjazny dla użytkownika, podejmują na razie tylko nieliczne kraje na świecie, te najbardziej rozwinięte.

Wiktor Szczepaniak, zdrowie.pap.pl
Źródło:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny: materiały z konferencji prasowej dotyczącej ProfiBazy, a także dane na temat projektu dostępne na stronie internetowej NIZP-PZH.

Czytaj też:
Sztuczna inteligencja rozładuje kolejkę, pomoże zdiagnozować dziecko, oceni stan pacjenta

Źródło: Serwis Zdrowie PAP