Jakie objawy daje przepuklina?

Jakie objawy daje przepuklina?

Dodano: 
Lekarz
Lekarz Źródło:Pexels / Gustavo Fring
Przepuklina jest dość powszechnym schorzeniem, które może występować u osób w różnym wieku. Wyróżnia się wiele rodzajów przepuklin, jednak zawsze związane są one z nieprawidłowym ułożeniem (przemieszczeniem się) narządów wewnętrznych poza jamę brzuszną. Jakie objawy daje przepuklina?

Przepukliny dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne. W zależności od rodzaju schorzenia dają one inne objawy i wymagają odmiennego leczenia. Najczęściej diagnozowana jest przepuklina pachwinowa, którą można szybko wyleczyć, jednak schorzenie może nawracać. Poważnym zagrożeniem dla zdrowia jest m.in. przepuklina mózgowa.

Co to jest przepuklina?

Zgodnie z definicją z przepukliną mamy do czynienia wówczas, gdy tkanki lub narządy przemieszczą się poza naturalny obszar ich występowania. W przypadku najczęściej występującej przepukliny pachwinowej (około 70% wszystkich przypadków) grupą chorującą najczęściej są mężczyźni.

Wyróżniamy wiele różnych rodzajów przepuklin, które objawiają się podobnie, jednak w zależności od swojego umiejscowienia nie zawsze są widoczne gołym okiem. Rzadkie rodzaje przepuklin pojawiają się już w życiu płodowym i są przyczyną trwałego kalectwa.

Przepukliny dzielimy na przepukliny zewnętrzne i przepukliny wewnętrzne. Do grupy przepuklin zewnętrznych, zaliczamy m.in.:

 • przepuklinę brzuszną,
 • przepuklinę pępkową,
 • przepuklinę cewy nerwowej,
 • przepuklinę kręgosłupa.

W powyższych podgrupach wyróżniamy dodatkowe rodzaje przepuklin. Do przepuklin brzusznych zaliczana jest m.in. najczęściej występująca przepuklina pachwinowa.

Do przepuklin wewnętrznych, zaliczamy m.in.:

 • przepuklinę przeponową,
 • przepuklinę rozworu przełykowego.

Przepuklina – przyczyny

Główną przyczyną przemieszczenia się narządów lub tkanek poza jamę ciała jest jej osłabienie. Związane jest ono z działaniem wielu czynników; tkanki budujące jamę ciała mogą ulec osłabieniu w wyniku np.:

 • przebytej operacji, która pozostawiła po sobie blizny,
 • urazu wewnętrznego,
 • przerostu prostaty (u mężczyzn),
 • nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina to częsta dolegliwość osób uprawiających spory siłowe i pracujących fizycznie),
 • wzrostu ciśnienia tętniczego w jamie brzusznej,
 • przewlekłych zaparć.

Przepuklina bywa także jedną z chorób współtowarzyszących schorzeniom osłabiającym tkanki. Do grupy takich schorzeń zaliczamy m.in. wyniszczającą organizm cukrzycę.

Przepuklina – objawy

Wiele osób zadaje sobie pytanie – jak objawia się przepuklina? Objawy przepukliny są wspólne dla większości jej rodzajów, jednak nie wszystkie jesteśmy w stanie je zauważyć.

Do podstawowych objawów przepukliny, zalicza się:

 • pojawienie się guza (miękkiego i ruchomego) w miejscu, gdzie doszło do przemieszczenia się tkanek lub narządu poza jamę ciała,
 • uczucie ciągnięcia charakterystyczne m.in. dla przepukliny pachwinowej,
 • ból pojawiający się w czasie napinania mięśni, wysiłku, kaszlu, który może mieć charakter piekący.

Przepuklina może pojawić się już u małych dzieci, jednak zdecydowanie częściej dotyczy osób dorosłych. W zależności od rodzaju przepukliny stosuje się inne sposoby leczenia i zapobiegania ponownemu rozwojowi schorzenia.

Przepuklina – leczenie

Dawniej leczenie przepukliny wymagało przeprowadzenia inwazyjnego zabiegu chirurgicznego. Obecnie coraz częściej stosuje się leczenie farmakologiczne, a typowe operacje chirurgiczne, które wymuszają otwarcie powłok np. jamy brzusznej, zastępuje się obarczonymi mniejszym ryzykiem wystąpienia powikłań operacjami laparoskopowe, które wymagają wykonania jedynie niewielkiego nacięcia w celu dostania się do zajętego procesem chorobowym wnętrza organizmu.

Podsumowując, z przepukliną mamy do czynienia wówczas, gdy narządy wewnętrzne lub tkanki przemieszczą się poza jamę ciała. W większości przypadków przepuklina nie wiąże się z poważnym zagrożeniem życia, jednak niektóre rodzaje schorzenia mogą powodować trwałe kalectwo i wymagać długotrwałego leczenia. Najczęściej diagnozowana jest przepuklina pachwinowa, której przyczyną może być m.in. nadmierny wysiłek fizyczne.

Ważne: podejrzewając przepuklinę, trzeba zawsze skonsultować się z lekarzem, bo powoduje ona nie tylko dokuczliwe objawy, ale także jest potencjalnym źródłem zagrożenia dla zdrowia. Nieleczona przepuklina może doprowadzić do poważnych zmian w organizmie.

Czytaj też:
Wiek metaboliczny organizmu. Jak myślisz – jaki jest twój wynik?

Źródło: Zdrowie WPROST.pl