Mężczyzno, jaki jest twój poziom witaminy D? Naukowcy mają złe wieści

Mężczyzno, jaki jest twój poziom witaminy D? Naukowcy mają złe wieści

Dodano: 
Diagnoza, badania
Diagnoza, badania Źródło: Fotolia / Kovalchuk Anna
Najnowsze badania sugerują, że we krwi występuje wolna, prekursorowa forma witaminy D jest dokładniejszym prognostykiem przyszłego zdrowia i ryzyka chorób niż często mierzona całkowita witamina D. Ponieważ niedobór witaminy D wiąże się z wieloma poważnymi schorzeniami w miarę starzenia się, to badanie sugeruje, że dalsze badania poziomu witaminy D i ich związku z zły stan zdrowia może być obiecującym obszarem dalszych analiz.

jest powszechny w Europie, zwłaszcza u osób starszych. Wiąże się z większym ryzykiem rozwoju wielu chorób związanych ze starzeniem się, takich jak choroby układu krążenia, nowotwory i osteoporoza. Jednak istnieje kilka form lub metabolitów witaminy D w organizmie, ale to całkowita ilość tych metabolitów jest najczęściej używana do oceny u ludzi. Prohormon, 25-dihydroksywitamina D, przekształca się w 1,25-dihydroksywitaminę D, która jest uważana za aktywną formę witaminy D w naszym organizmie. Ponad 99% wszystkich metabolitów witaminy D w naszej krwi jest związanych z białkami, więc tylko bardzo niewielka ich część może być aktywna biologicznie. Dlatego wolne, aktywne formy mogą być lepszym predyktorem obecnego i przyszłego stanu zdrowia.

Poziom witaminy D a starzenie się

Dr Leen Antonio ze szpitali uniwersyteckich w Leuven w Belgii i zespół współpracowników zbadali, czy wolne metabolity są lepszymi predyktorami zdrowia, korzystając z danych z Europejskiego badania nad starzeniem się mężczyzn, które zostało zebrane od 1970 mężczyzn mieszkających w społeczności w wieku 40-79 lat, między 2003 a 2005 rokiem. Poziomy całkowitych i wolnych metabolitów witaminy D porównano z ich obecnym stanem zdrowia, uwzględniając potencjalnie zakłócające czynniki, takie jak wiek, wskaźnik masy ciała, palenie tytoniu i zgłaszane przez samych siebie zdrowie. Całkowite poziomy zarówno wolnych, jak i związanych metabolitów były związane z wyższym ryzykiem zgonu. Jednak tylko wolna 25-hydroksywitamina D była czynnikiem prognostycznym przyszłych problemów zdrowotnych, a nie wolna 1,25-dihydroksywitamina D.

Dr Antonio wyjaśnia: „Dane te dodatkowo potwierdzają, że niedobór witaminy D jest powiązany z negatywnym wpływem na ogólny stan zdrowia i może być czynnikiem prognostycznym wyższego ryzyka śmierci”.

Czytaj też:
Witamina D: czy przyjmować ją na koronawirusa?

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert