Wodogłowie – przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Wodogłowie – przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Dodano: 
Mierzenie obwodu głowy
Mierzenie obwodu głowy Źródło:Shutterstock / G.Tbov
Wodogłowie to jedna z patologii, które dotyczą ośrodkowego układu nerwowego. Wyróżniamy wodogłowie wrodzone i nabyte. Powoduje ono zwiększenie objętości płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym mózgu, czego skutkiem jest m.in. wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Poznaj przyczyny i objawy wodogłowia, które występują najczęściej. Jak wygląda leczenie wodogłowia?

Wodogłowie (hydrocefalia, hydrocephalus) najczęściej kojarzone jest z niemowlętami i małymi dziećmi, u których zdiagnozowane zostały wady rozwojowe np. wady cewy nerwowej, jednak może pojawić się na każdym etapie życia. Z tego względu wyróżniamy wodogłowie wrodzone, z którym dziecko przychodzi na świat oraz wodogłowie nabyte, którego przyczyną może być np. przebyte zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Co to jest wodogłowie?

Zgodnie z definicją – wodogłowie związane jest z nadmiernym gromadzeniem się płynu mózgowo-rdzeniowego, co prowadzi do powiększenia komór mózgu. Przyczyną nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego w komorach mózgu może być zarówno nadmierna produkcja płynu mózgowego, jak i zaburzenia związane z jego wchłanianiem oraz utrudniony odpływ płynu mózgowego.

W zdrowym układzie nerwowym produkowane jest około 500 ml płynu mózgowo-rdzeniowego. Ciecz ta odpływa otworami międzykomorowymi z komór bocznych do komory trzeciej. Następnie przez wodociąg mózgu przesącza się do komory czwartej i przez otwory boczne oraz otwór pośrodkowy komory czwartej przepływa do zbiornika móżdżkowo-rdzeniowego i przestrzeni podpajęczynówkowej.

Fizjologicznie ilość płynu mózgowo-rdzeniowego utrzymywana jest na stałym poziomie. Z wodogłowiem mamy do czynienia, gdy dochodzi do aktywnego poszerzenia układu komorowego mózgu na skutek zaburzeń związanych z przemieszczaniem się płynu mózgowo-rdzeniowego pomiędzy punktem jego produkcji i punktem wchłaniania.

Wodogłowie u dzieci

Wodogłowie u dzieci może być związane z wrodzonymi wadami cewy nerwowej i wrodzonymi przewężeniami w obrębie wodociągu mózgu, czyli czynnikami genetycznymi.

U dzieci może również zostać zdiagnozowane wodogłowie nabyte, które wywołują m.in.:

 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • guzy mózgu,
 • urazy wewnątrzczaszkowe.

Wodogłowie u dorosłych

Wodogłowie diagnozowane jest także u osób dorosłych m.in. seniorów. Przyczyną wodogłowia u dorosłych, oprócz wyszczególnionych powyżej przyczyn wodogłowia nabytego są np. powikłania po zabiegach w obrębie głowy, krwawienie dokomorowe i krwawienie podpajęczynówkowe, czynniki zapalne niezwiązane z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

Rodzaje wodogłowia

Wyróżnia się kilka rodzajów wodogłowia. Ze względu na podłoże wodogłowia, które powoduje zwiększenie objętości płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym mózgu wyróżniamy wodogłowie komunikujące i wodogłowie niekomunikujące.

 • Wodogłowie niekomunikujące – wodogłowie obstrukcyjne – ma związek z zaburzeniami, które uniemożliwiają prawidłowe krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. W przebiegu wodogłowia niekomunikującego często obserwowany jest wzrost ciśnienia śródczaszkowego.
 • Wodogłowie komunikujące – nie ma związku z zaburzeniami przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Wodogłowie komunikujące związane jest z zaburzeniami reabsorpcji płynu mózgowo-rdzeniowego.

Inne rodzaje wodogłowia to:

 • wodogłowie normotensyjne – występuje powiększenie komór mózgu, jednak nie jest obserwowany wzrost ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • wodogłowie ex vacuo – wodogłowie „z niczego” – ten rodzaj wodogłowia diagnozowany jest np. u seniorów. Ma związek m.in. z przebiegiem demencji (atrofia mózgu) oraz urazem mózgu.

Niekiedy może wystąpić wodogłowie, które związane jest z poważnymi powikłaniami zapalenie ucha środkowego, czyli tzw. wodogłowie usznopochodne.

Przyczyny wodogłowia

Przyczyny wodogłowia to przede wszystkim wady wrodzone (wady cewy nerwowej, stenoza wodociągu mózgu), które rozpoznawane są u niemowląt i małych dzieci, zmiany związane ze stanami zapalnymi, urazy mózgu, wylewy krwi do mózgu. Swobodny przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego może zostać zablokowany przez guz mózgu.
Przyczyną wodogłowia mogą być także powikłania po zabiegach operacyjnych w obrębie głowy.

Objawy wodogłowia

Objawy wodogłowia nieco różnią się w zależności od przyczyny. W przypadku noworodków i niemowląt, u których występuje wodogłowie wrodzone, charakterystyczne objawy to np.:

 • nieproporcjonalnie duża głowa o kształcie gruszki,
 • rozchodzenie się szwów czaszkowych,
 • ciągłe skierowanie wzroku w dół,
 • uwypuklenie i poszerzenie ciemiączka,
 • nadmierna senność,
 • napady padaczkowe.

Objawy wodogłowia u starszych dzieci to np.:

U starszych dzieci na wodogłowie mogą również wskazywać m.in. zmiana wyglądu twarzoczaszki, zmiany osobowości, nagle pojawiający się zez, zaburzenia wzrostu i rozwoju.

Objawy wodogłowia u dorosłych, które związane są ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego to m.in.:

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • nudności i wymioty,
 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia wegetatywne związane np. z akcją serca i ciśnieniem tętniczym krwi,
 • tarcza zastoinowa w obrębie nerwu wzrokowego.

Wodogłowie – diagnostyka i leczenie

Na etapie diagnostyki patologii w obrębie układu nerwowego są wykonywane specjalistyczne badania. Postawienie prawidłowej diagnozy możliwe jest dzięki wykonaniu m.in. badania USG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Leczenie wodogłowia dobierane jest do jego przyczyny. Najczęściej jest to leczenie chirurgiczne, które umożliwia m.in. swobodny przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Nieleczone wodogłowie prowadzi do upośledzenia umysłowego.

Czytaj też:
Ta choroba jest nieuleczalna. Można ją rozpoznać w czasie ciąży. Jak się objawia zespół Patau?
Czytaj też:
Tomografia komputerowa - czym jest tomografia głowy i mózgu?

Źródła:

 • M. Marek i wsp., Wodogłowie – objaw typowo radiologiczny? ANN. ACAD. MED. SILES., 2023, 77, s. 25–29
 • Dariusz J. Jaskólski, Wodogłowie normotensyjne. Patofizjologia, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, Aktualności Neurologiczne, Vol. 2, Numer 2, 2002, s. 168-179
 • V. Kumar, R. Cotran, S. Robbins, Patologia Robbinsa, Wydawnictwo Urban&Partner, 2005
 • K. Zakrzewski, Wodogłowie i inne zaburzenia płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007