Co innego stresuje kobiety i mężczyzn. Stereotypy silniejsze niż się wydaje

Co innego stresuje kobiety i mężczyzn. Stereotypy silniejsze niż się wydaje

Dodano: 
Stres
Stres Źródło:Pexels / Karolina Grabowska
Z przewlekłym stresem zmaga się ponad połowa dorosłych Polaków. Okazuje się jednak, że kobiety i mężczyźni stresuje zupełnie co innego. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez zespół ekspertów ze Szpitala Uniwersyteckiego w Würzburgu.

Badanie zostało zrealizowane w okresie między czerwcem a październikiem 2020 roku, ale jego wyniki opublikowano dopiero w lipcu 2023 roku. Wzięło w nim udział 2890 osób (1520 kobiet oraz 1370 mężczyzn w wieku od 34 do 85 lat). Ochotnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety na temat zdrowia psychicznego. Kwestionariusz zawierał między innymi pytania o wsparcie społeczne, emocje związane z członkami rodziny, przełożonymi oraz współpracownikami, a także kwestie związane z obciążeniem wynikającym z przymusowej izolacji społecznej i problemów finansowych. Oto kilka przykładowych pytań:

  • Czy od czasu pandemii COVID-19 zmieniły się Twoje uczucia wobec członków rodziny?
  • Jak mocno czujesz się wspierany/wspierana przez kolegów?
  • Czy Twoje uczucia wobec osób w pracy zmieniły się od czasu pandemii COVID-19?

Zgromadzone dane poddano szczegółowej analizie sieciowej (z języka angielskiego social network analysis, SNA). To zespół metod badawczych wykorzystywanych w wielu dyscyplinach naukowych, między innymi socjologii i psychologii społecznej. Wykorzystuje się je do badania interakcji między ludźmi lub przedsiębiorstwami, a także złożonych zależności między różnymi zjawiskami.

Badanie potwierdza przywiązanie do tradycyjnych ról społecznych

Co udało się ustalić naukowcom? Uzyskane wyniki nie były dla nich dużym zaskoczeniem. Grit Hain, jeden z autorów badania wyjaśnia:

Zaobserwowaliśmy, że mężczyźni są silniej związani z pracą, a kobiety – z rodziną i przyjaciółmi. Te wzorce wywodzą się z tradycyjnych norm i ról społecznych związanych z płcią.

Mężczyźni odczuwają większy niepokój wobec niepewności zatrudnienia i bezrobocia. Z drugiej strony kobiety doświadczają większego napięcia, gdy czują, że zaniedbują swoją rodzinę. Ochotniczki lepiej radzą sobie ze stresem, gdy otrzymują wsparcie od przyjaciół i rodziny. Ta tendencja również pozostaje zgodna z tradycyjnym rozumieniem roli kobiety jako strażniczki domowego ogniska. Kobiety wykazują też silniejszą skłonność do poszukiwania wsparcia w celu zmniejszenia negatywnych emocji i poprawy samopoczucia.

Chociaż wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości i są jednoznaczne, przeprowadzona analiza ma jednak pewne ograniczenia, na co zwracają uwagę sami naukowcy: „Pandemia COVID-19 tworzy bardzo specyficzny kontekst. Dlatego trzeba wyjaśnić, czy nasze wyniki można odnieść także do innych, bardziej ogólnych sytuacji, które nie mają związku z pandemią”

Przedstawione badania dowodzą jednej bardzo istotnej kwestii – pokazują, że w działaniach i interwencjach terapeutycznych nakierowanych na poprawę zdrowia psychicznego kobiet i mężczyzn należy uwzględnić aspekty społeczne.

Czytaj też:
Zioła na stres – właściwości, jakie są popularne, środki ostrożności
Czytaj też:
Stres za kierownicą. Jak sobie z nim radzić?

Źródła: medicalxpress.com, nature.com