Gry wirtualne mogą pomóc w wykrywaniu popularnego zaburzenia

Gry wirtualne mogą pomóc w wykrywaniu popularnego zaburzenia

Dodano: 
Dziewczynka w okularach VR
Dziewczynka w okularach VR Źródło:Pixabay / Joshgmit
Gry wirtualne kojarzą się przede wszystkim z rozrywką. Fińscy naukowcy znaleźli jednak dla nich nowe zastosowanie. Zabawy wykorzystujące techniki VR mogą pomóc w diagnozowaniu popularnego zaburzenia.

Badanie przeprowadzone przez fińskich naukowców na grupie dzieci w wieku od 9 do 13 lat wykazało, że ruchy gałek ocznych podczas grania w gry wirtualne (VR) mogą być wskaźnikiem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Naukowcy opracowali na potrzeby eksperymentu specjalną zabawę, która pozwala na ocenę funkcjonowania poznawczego najmłodszych w wirtualnej rzeczywistości. Każdy uczestnik miał do wykonania 70 zadań w ograniczonym czasie. Mali ochotnicy zostali wyposażeni w okulary VR śledzące ruchy gałek ocznych.

Gry wirtualne a diagnostyka ADHD

Okazało się, że dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi osiągały gorsze wyniki w poszczególnych zadaniach w porównaniu z grupą kontrolną bez wskazanych problemów zdrowotnych. Podejmowały więcej nieprzemyślanych działań. Co więcej, zaobserwowano u nich częstsze szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych między interesującymi miejscami w grze. Jednocześnie badani z ADHD dłużej niż ich zdrowi rówieśnicy fiksowali wzrok (uporczywie wpatrywali się w jeden punkt lub obiekt). Warto zauważyć, że hiperfiksacja może być jednym z objawów zaburzeń poznawczych. Autorzy eksperymentu podsumowują:

„Nasze badanie wykazało, że ruchy gałek ocznych zarejestrowane w otoczeniu naturalistycznym stanowią obiecujący marker behawioralny, który można wykorzystać w procesie diagnostycznym osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Potrzeba jednak dalszych badań na większej grupie, by potwierdzić skuteczność zaproponowanej metody”.

Po czym jeszcze można rozpoznać ADHD?

Dzieci z ADHD mają na ogół duże trudności w nauce. Nie potrafią skoncentrować się na realizowanej w danym momencie czynności. Są nadruchliwe. Wszędzie ich pełno. Mają nadmiar energii, który często rozładowują poprzez różne aktywności, na przykład skakanie, bieganie, machanie nogami lub rękami. Nie kontrolują swojego zachowania. Nie panują też nad emocjami. Często robią coś, a dopiero potem myślą. Nie stosują się do odgórnie przyjętych reguł. Nie przewidują konsekwencji swoich działań. Nierzadko mają zaburzone postrzeganie czasu i przestrzeni. Wszystkie te kwestie są źródłem problemów w szkole i środowisku rówieśniczym.

Wirtualna rzeczywistość w medycynie

Wirtualna rzeczywistość znajduje bardzo szerokie zastosowanie we współczesnej medycynie, nie tylko w procesie diagnozowania chorób i zaburzeń, ale również na etapie rehabilitacji pacjentów, którzy doznali różnego rodzaju urazów i mają trudności z utrzymaniem równowagi czy prawidłowej postawy ciała. Techniki VR są również coraz częściej wykorzystywane w psychoterapii, na przykład w leczeniu pacjentów z nasilonymi objawami fobii społecznej.

Czytaj też:
ADHD wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia depresji i innych zaburzeń psychicznych
Czytaj też:
Zanieczyszczenie powietrza a występowanie ADHD u dzieci. Naukowcy znaleźli związek