Dziecko z ADHD, czyli jakie? Oto charakterystyczne objawy

Dziecko z ADHD, czyli jakie? Oto charakterystyczne objawy

Dodano: 
Rodzice grają z dziećmi w koszykówkę, zdj. ilustracyjne
Rodzice grają z dziećmi w koszykówkę, zdj. ilustracyjne Źródło:Shutterstock
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej kojarzony jest przede wszystkim z dziećmi, jednak może dotyczyć także osób dorosłych. Osoby dotknięte tym zaburzeniem nie są w stanie skupić się na wykonywanych czynnościach, czego objawem jest m.in. występowanie charakterystycznych cech zachowania. Dowiedz się, czym jest ADHD oraz jakie objawy mogą wskazywać na to zaburzenie.

ADHD to coraz częściej rozpoznawane zaburzenie, które ma bezpośredni wpływ na zachowanie, zdolności przyswajania wiedzy oraz czas, jaki dotknięta nim osoba może wytrwać w bezruchu i skupieniu. Niegdyś dzieci z ADHD postrzegane były jako niegrzeczne, niewychowane i trudne pod względem opanowania np. na zajęciach lekcyjnych. Dziś już wiemy, że zaburzenia uwagi i koncentracji nie zawsze są wynikiem braku chęci współpracy i mogą wskazywać na występowanie schorzeń wywołujących określone zachowania, których zarówno dziecko, jak i osoba dorosła nie są w stanie kontrolować.

ADHD, czyli nadpobudliwość psychoruchowa

ADHD to dość nietypowe oraz postrzegane w różnych kategoriach zaburzenie, które utrudnia normalne funkcjonowanie i powoduje poważny dyskomfort u dotkniętej nim osoby. Rozwija się ono u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jednak pierwsze objawy mogą być zauważalne już w wieku niemowlęcym. Przetrwałe objawy ADHD, które występują u dorosłych, dotyczą przede wszystkim deficytów uwagi i są określane jako AADD (Adult Attention Deficit Disorder). Choć coraz więcej wiadomo na temat ADHD i AADD, to nadal brak jest wystarczającego wsparcia w postaci odpowiednio szybkiej diagnostyki i terapii.

Co to jest ADHD?

ADHD to zaburzenie, które powoduje określone zmiany w zachowaniu. Nie są one typowe dla kolejnych etapów rozwojowych. Zespół ADHD powoduje zarówno typową nadpobudliwość ruchową, jak i związany jest z występowaniem deficytów uwagi. Zespół towarzyszących ADHD objawów może być różny w zależności od wieku dzieci. Pierwsze objawy ADHD najczęściej rozpoznawane są u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

ADHD – przyczyny

ADHD to jedno z zaburzeń neurorozwojowych. Nadal nie wyodrębniono dokładnych przyczyn rozwoju ADHD, jednak badania naukowe dowiodły związku pomiędzy rozwojem tego zaburzenia z dziedziczonymi genami. Zachodzi więc duże prawdopodobieństwo wystąpienia ADHD u dziecka, w którego najbliższej rodzinie występowała nadpobudliwość psychoruchowa. Co więcej, niektóre czynniki mogą zwiększyć ryzyko rozwoju zaburzeń psychoruchowych.

Zaliczamy do nich m.in. czynniki związane z okresem ciąży oraz porodem (przebieg ciąży, przebyte przez matkę choroby, stosowanie używek, urazy okołoporodowe), czynniki środowiskowe (dieta, zanieczyszczenie środowiska), czynniki społeczne (zaniedbanie dziecka na poszczególnych etapach rozwoju), a także niektóre choroby m.in. stany zapalne mózgu o podłożu wirusowym i urazy głowy.

ADHD – objawy

Objawy ADHD mogą cechować się różnym nasileniem. Dzielą się one na 3 grupy, które uwzględniają:

  • nadmierną ruchliwość, czyli nadpobudliwość ruchową,
  • zaburzenia koncentracji uwagi,
  • nietypową impulsywność.

Do typowych objawów ADHD, które mają związek z nadpobudliwością ruchową, możemy zaliczyć m.in.:

  • ciągłe wiercenie się,
  • bardzo głośne zachowanie,
  • wyjątkową ruchliwość,
  • brak możliwości siedzenia w jednym miejscu np. w czasie słuchania czytanej bajki,
  • nadmierną gestykulację,
  • gadatliwość.

Powyższe objawy występują także u zdrowych dzieci, jednak z tą różnicą, że są one do „opanowania” poprzez zwrócenie uwagi i naukę właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Dziecko z ADHD nie potrafi się powstrzymać np. przed bieganiem, nawet gdy wie, że zagrażają mu przejeżdżające samochody.

Objawy zaburzeń uwagi i koncentracji to przede wszystkim trudności w nauce, które wynikają z „utraty” kontaktu z rzeczywistością. Dziecko pogrąża się we własnych myślach, często głośno manifestuje swój punkt widzenia, odwraca uwagę rodziców i nauczycieli od wykonywanych czynności, jednak bez problemu skupia się na interesujących je zajęciach np. na konkretnej zabawie lub korzystaniu z komputera.

Co więcej, dzieci z ADHD mają problem z zapamiętaniem prostych reguł zachowania, nie są w stanie postępować wedle otrzymanej instrukcji, działają po swojemu, często popełniając te same błędy. Ostatnia grupa objawów to objawy związane z nadmierną impulsywnością, czyli brak możliwości spokojnego czekania na swoją kolej, nieadekwatne do sytuacji reakcje np. agresja, histeria, przerywanie wypowiedzi innych, brak hamulców w wypowiadaniu własnych myśli.

Czytaj też:
Zaburzenia koncentracji – charakterystyka, przyczyny, różnice między ADD a ADHD