ADHD wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia depresji i innych zaburzeń psychicznych

ADHD wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia depresji i innych zaburzeń psychicznych

Dodano: 
Cierpiąca kobieta
Cierpiąca kobieta Źródło:Pexels
Z najnowszych badań wynika, że chorowanie na ADHD może przyczyniać się również do wystąpienia innych zaburzeń, między innymi depresji czy anoreksji.

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) jest neurologicznym zburzeniem rozwojowym powodującym określone zmiany w zachowaniu. Oddziałuje ono zarówno na zachowanie, jak i stan psychiczny. Zaburzenie to rozpoczyna się już we wczesnym dzieciństwie. Obejmuje trzy główne grupy objawów, takie jak zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierną ruchliwość, a także nadmierną impulsywność. Według szacunków specjalistów – na całym świecie z ADHD żyje około 5 procent dzieci oraz 2,5 procent osób dorosłych. Dodatkowo z przeprowadzonych badań wynika, że ADHD może sprzyjać występowaniu innych zaburzeń.

ADHD jako niezależny czynnik ryzyka innych chorób

Badanie zostało opublikowane na łamach „BMJ Mental Health”. Naukowcy już wcześniej ustalili, że ADHD wiąże się z zaburzeniami nastroju, jednak nie udało im się określić zależności przyczynowo-skutkowej. Teraz badacze zauważyli jeszcze inną zależność. Wnioski płynące z ostatnich badań nad ADHD sugerują, że zaburzenie to stanowi niezależny czynnik ryzyka wielu innych chorób, w tym między innymi poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak:

W jaki sposób przeprowadzono badanie?

Naukowcy podczas przeprowadzania badania wykorzystali zaawansowane techniki statystyczne i genetyczne. W ten sposób sprawdzili zależność między występowaniem u danych osób ADHD a siedmioma różnymi zaburzeniami psychicznymi:

  • chorobą afektywną dwubiegunową,
  • depresją,
  • zaburzeniami lękowymi,
  • schizofrenią,
  • PTSD,
  • anoreksją,
  • wystąpieniem przynajmniej jednej próby samobójczej.

Naukowcy zwracają jednak uwagę na pewne ograniczenia podczas badania. Metoda, której użyli, jest mniej podatna na błędy, niż badania obserwacyjne, jednak mogło dojść do sytuacji, w której ten sam gen wpływał na ryzyko różnych zaburzeń, co w konsekwencji mogło przełożyć się na wyniki. Dodatkowo w zrealizowanym badaniu uczestniczyły jedynie osoby pochodzenia europejskiego, dlatego wyniki nie muszą przekładać się na inne grupy etniczne.

ADHD a ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych

Podczas badania naukowcy nie odkryli zwiększonego ryzyka wystąpienia schizofrenii, choroby dwubiegunowej czy zaburzeń lękowych. Zaobserwowali jednak, że u osób z ADHD ryzyko zagrożenia anoreksją rosło o 28 procent, a depresją o 9 procent (jednocześnie depresja o 76 procent zwiększała ryzyko wystąpienie ADHD). Depresja z kolei wpływała też na większe ryzyko pojawienia się prób samobójczych, które u takich osób rosło o 30 procent, a rozwoju PTSD – o 18 procent.

Należy jednak pamiętać, że naukowcy wykazali jedynie związek miedzy ADHD a tymi zaburzeniami – nie potwierdzili oni bezpośredniej przyczyny i skutków. Specjaliści zwracają uwagę, że wnioski z badania powinny być sygnałem dla lekarzy, by być bardziej uważnymi w stosunku do pacjentów z ADHD: „To badanie umożliwia nowe spojrzenie na związki między zaburzeniami psychicznymi. W praktyce klinicznej pacjenci z ADHD powinni być monitorowani pod kątem problemów psychicznych uwzględnionych w tym badaniu, a w razie potrzeby należy podjąć działania zapobiegawcze”.

Czytaj też:
Ilu Polaków dokonuje zamachu na własne życie? Liczba poraża. „Samobójstwo nie jest wołaniem o pomoc”
Czytaj też:
Depresja poznawcza dotyka 27 proc. chorych z obniżeniem nastroju. Jak ją rozpoznać?

Źródło: Zdrowie WPROST.pl / edition.cnn.com, PAP