Jak leczyć zakażenie koronawirusem COVID-19?

Jak leczyć zakażenie koronawirusem COVID-19?

Dodano: 
Koronawirus - ilustracja
Koronawirus - ilustracja Źródło:Shutterstock / Savanevich Viktar
W Polsce coraz częściej pojawiają się nowe przypadki podejrzenia zakażenia koronawirusem. Co zrobić, kiedy faktycznie do tego dojdzie? Jak leczyć koronawirusa?

Mimo kolejnych doniesień o zakażeniach amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób podają, że nie zaleca się specyficznego leczenia przeciwwirusowego skierowanego wobec COVID-19. Osoby chore na COVID-19 powinny być poddane leczeniu objawowemu w celu ich złagodzenia. W ciężkich przypadkach leczenie powinno koncentrować się zwłaszcza na utrzymaniu ważnych funkcji narządów.

Kryteria zachorowania

Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, kryteria rozpoznania koronawirusa dzielą się na kliniczne oraz epidemiologiczne. Osoba, która powinna zostać poddana leczeniu, musi spełniać kryteria kliniczne i epidemiologiczne i zgłosić się na izbę przyjęć najbliższego szpitala z oddziałem zakaźnym.

Kryteria kliniczne spełnia osoba, która przejawia co najmniej jeden z objawów niewydolności układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszność).

Kryteria epidemiologiczne spełnia osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów (co najmniej jeden z warunków):

  • przebywała lub odbywała podróż w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2
  • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
  • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

Po rozpoznaniu i zdiagnozowaniu pacjent powinien zostać poddany leczeniu i obserwacji na oddziale zakaźnym w odizolowaniu.

Jakie środki mogą być zalecone w celach leczniczych?

Leczenie objawowe może być prowadzone z wykorzystaniem takich metod, jak:

  • środki przeciwbólowe
  • syrop lub inne leki na kaszel
  • odpoczynek
  • przyjmowanie płynów.

Jeśli lekarz uzna, że ​​możesz być leczony w domu, może udzielić ci specjalnych instrukcji, takich jak konieczność odizolowania się od rodziny na czas choroby i pozostanie w domu przez pewien czas. Jeśli jesteś bardzo chory, może być konieczne leczenie w szpitalu.

Diagnoza zakażenia koronawirusem

Jeśli wystąpią objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, skontaktuj się z lekarzem. Poinformuj go o swoich ostatnich podróżach, zwłaszcza międzynarodowych. Daj również znać swojemu lekarzowi, jeśli miałeś bliski kontakt z kimkolwiek, u kogo zdiagnozowano chorobę koronawirusową COVID-19.

Lekarz może zlecić pobranie próbek, w tym próbkę śliny (plwociny), wymaz z nosa i wymaz z gardła.

Czytaj też:
PZH wydał zalecenia ws. diagnostyki zakażeń koronawirusem