Czy nowy algorytm zapewni ochronę członków zespołu chirurgicznego przed zakażeniem COVID-19?

Czy nowy algorytm zapewni ochronę członków zespołu chirurgicznego przed zakażeniem COVID-19?

Dodano: 
Operacja (zdj. ilustracyjne)
Operacja (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Fotolia / okrasyuk
Journal of American College of Surgeons publikuje nowe wytyczne, dotyczące najlepszych praktyk oparte na potencjalnych wzorcach rozprzestrzeniania się wirusów, zagrożeniach dla pracowników służby zdrowia oraz ochronie osobistego wyposażenia ochronnego.

Naukowcy z wydziału chirurgii Uniwersytetu Stanforda (Stanford, Kalifornia) opracowali algorytm, który ma na celu ochronę członków zespołu sali operacyjnej, którzy wykonują pilne operacje przed i racjonalnie zachować środki ochrony osobistej, które noszą. Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk zostały opublikowane na stronie internetowej Journal of the American College of Surgeons. Stanford Health Care, sprawdzony przez American College of Surgeons (ACS) jako ośrodek urazowy na poziomie 1, obsługuje hrabstwa Santa Clara i San Mateo, które odnotowały pierwsze przypadki zakażenia COVID-19 na początku marca.

Na czym polega algorytm?

Algorytm Stanforda opiera się na pilności zabiegu, potencjalnej aerozolizacji i uwalnianiu kropelek wirusa w miejscu operacji oraz dowodach, że pacjent został zainfekowany. Algorytm jest zgodny z celami oświadczenia ACS w sprawie niedoborów środków ochrony indywidualnej podczas , opublikowanej 1 kwietnia 2020 r.

„Opracowaliśmy wytyczne instytucjonalne na podstawie tego, jak szybko trzeba wykonać przypadki chirurgiczne, stan pacjenta, ryzyko, że chirurg dostanie się do obszaru ciała, w którym ilość wirusa może być wysoka, oraz ryzyko zarażenia pacjenta z COVID-19” – powiedział Joseph Forrester, adiunkt chirurgii ogólnej i główny autor artykułu na temat algorytmu. Dr Forrester był agentem polowym w Liberii podczas wybuchu epidemii wirusa Ebola w 2014 r., gdzie przeprowadził kilka dochodzeń w sprawie obciążenia i gotowości wirusa Ebola jako oficer służby wywiadu epidemicznego w Centrach Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

W Stanford, grupa zadaniowa ds. środków ochrony indywidualnej kierowników szpitali i szkół medycznych z zestawów interwencyjnych, w tym sali operacyjnej, radiologii interwencyjnej i endoskopii, a także ekspertów ds. poprawy jakości i chorób zakaźnych, zebrała się 19 marca w celu opracowania wytycznych instytucjonalnych, które mogłyby zostać wdrożone w ciągu 72 godzin. W tym czasie Stanford Health Care miał około 10 pacjentów zakażonych COVID-19. Wytyczne obejmowały aktualne dane dotyczące w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych oraz ryzyko operacyjne na sali operacyjnej podczas wybuchów zespołu ostrego ostrego układu oddechowego (SARS) i wirusa Ebola.

Pacjentów podzielono według stopnia zaawansowania choroby na procedury pilne i nie. Pilne przypadki zostały podzielone na procedury wysokiego i niskiego ryzyka, w zależności od oczekiwanego obciążenia wirusem w miejscu operacji. Procedury uznane jako wytwarzające aerozol (AGP) sklasyfikowano jako grupy wysokiego ryzyka. Procedury te obejmują te, które obejmują przewód pokarmowy, endoskopię oraz operację otwartą lub laparoskopową jelita z dużym zanieczyszczeniem.

Wytyczne Stanforda zakładają przede wszystkim, że każdy pacjent może zostać , chyba że zostanie udowodnione inaczej za pomocą ujemnego testu RT-PCR. Podczas operacji na pacjentach z COVID-19 lub wykonujących AGP, wytyczne sugerują, aby członkowie zespołu sali operacyjnej byli wyposażeni w maskę oddechową N-95 oraz nosili fartuchy, rękawiczki i okulary ochronne. Tylko wtedy, gdy wynik testu RT-PCR jest ujemny dla COVID-19, członkowie zespołu chirurgicznego mogą nosić standardową odzież chirurgiczną.

Chirurg może rozważyć opóźnienie pilnego lub nagłego zabiegu u pacjenta, który wykazuje objawy wirusowe (gorączka, kaszel, ból gardła). Jeśli opóźnienie zagraża dobremu samopoczuciu pacjenta, chirurg zleca wewnętrzne badanie RTV-PCR COVID-19 z 24-godzinnym okresem realizacji. Jeśli stan pacjenta nie pozwala na 24-godzinne oczekiwanie, przypadek uważa się za nagły i przyjmuje się, że pacjent ma COVID-19-dodatni.

Szczególne rozważania dotyczą stosowania środków ochrony indywidualnej podczas wentylacji workowej i po niej oraz intubacji dotchawiczej, które stanowią wysokie ryzyko przenoszenia wirusa. Wszyscy pracownicy służby zdrowia, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w intubację, proszeni są o wcześniejsze opuszczenie sali operacyjnej. Anestezjolodzy powinni być wyposażeni w maski na twarz N-95 i środki ochrony indywidualnej chroniące przed kroplami, ponieważ podczas zabiegu są one umieszczone na skraju łóżka. Personel sprzątający powinien zachować ostrożność podczas czyszczenia sal operacyjnych.

Czytaj też:
Są kolejne ofiary koronawirusa w Polsce. MZ informuje o nowych przypadkach

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
-
 0

Czytaj także