Badania pokazują, że COVID-19 jest niezależnym czynnikiem ryzyka ostrego udaru niedokrwiennego

Badania pokazują, że COVID-19 jest niezależnym czynnikiem ryzyka ostrego udaru niedokrwiennego

Dodano: 
Mózg
Mózg / Źródło: Fotolia / Maxim Pavlov
Zakażenie COVID-19 jest istotnie związane z udarem, a pacjenci z COVID-19 powinni przejść bardziej agresywne monitorowanie udaru.

Jest to pierwsze duże recenzowane badanie, w którym ustalono związek między zakażeniem a zwiększonym ryzykiem udaru mózgu przy uwzględnieniu mylących czynników ryzyka. Pacjenci z COVID-19 powinni zostać wcześnie oceniani pod kątem ostrych zmian neurologicznych, a pacjenci z podejrzeniem udaru mózgu powinni przeprowadzić je w odpowiednim czasie, aby zmniejszyć zachorowalność i śmiertelność.

Dr Puneet Belani z Mount Mount Sinai o badaniach: „Jest to pierwsze duże recenzowane badanie wykazujące, że zakażenie COVID-19 jest czynnikiem ryzyka ostrych udarów. W badaniu 123 pacjentów zgłaszających się do naszego szpitala w Nowym Jorku dla podejrzenie udaru mózgu podczas pandemii COVID-19 od marca do kwietnia 2020 r., wykazaliśmy, że zakażenie COVID-19 jest istotnie związane z udarem mózgu”.

Niebezpieczny udar mózg i COVID-19

Pacjenci zgłaszający się do szpitala w Nowym Jorku z powodu podejrzenia udaru podczas pandemii , zostali zrekrutowani do badania trwającego od marca do kwietnia 2020 roku. Po uwzględnieniu wieku, płci i czynników ryzyka, zakażenie COVID-19 miało istotny niezależny związek z ostrym udarem niedokrwiennym w porównaniu z osobami kontrolnymi. Badanie opublikowano w American Journal of Neuroradiology.

Czytaj też:
Uszkodzenie płuc wywołane po COVID-19, może dotknąć ludzi w wieku 20 lat

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
 0

Czytaj także