COVID-19: Niektóre metody leczenia raka mogą zwiększać ryzyko śmierci

COVID-19: Niektóre metody leczenia raka mogą zwiększać ryzyko śmierci

Dodano: 
Mężczyzna w trakcie leczenia onkologicznego
Mężczyzna w trakcie leczenia onkologicznego / Źródło: Fotolia / Tyler Olson
Naukowcy z University of Cincinnati odkryli, że niektóre metody leczenia raka mogą zwiększać ryzyko śmierci, jeśli ci pacjenci zachorują na COVID-19.

Te odkrycia z wieloośrodkowego badania, zaprezentowane na wirtualnym kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej 2020, rzucają światło na sposoby, w jakie standardowe terapie przeciwnowotworowe mogą wpływać na wyniki pacjentów zarówno z rakiem, jak i koronawirusem.

„Pacjenci z rakiem są podatni na zakażenie COVID-19 i późniejsze powikłania” – mówi dr Trisha Wise-Draper, profesor nadzwyczajny medycyny w Oddziale Hematologii Onkologii na Uniwersytecie Medycznym UC i główny autor. Doświadczają wyższego wskaźnika hospitalizacji, nawet o 40%, ciężkiej choroby układu oddechowego i śmierci. Sugerowano, że leczenie raka w ciągu czterech tygodni od [rozpoznania] COVID-19 wiązało się z wyższym odsetkiem powikłań, ale mniej wiadomo o leczeniu przed lub po tym okresie.

„W poprzednim badaniu przeprowadzonym przez COVID-19 and Cancer Consortium z mniejszą grupą pacjentów odkryliśmy, że kilka czynników zwiększa ryzyko zgonu, w tym wiek, płeć, historia palenia tytoniu i inne schorzenia, w tym aktywny rak. Niedawne leczenie raka nie wiązało się ze złymi wynikami w mniejszej kohorcie. Teraz badamy korelację między czasem leczenia przeciwnowotworowego a powikłaniami związanymi z COVID-19, a także śmiercią większej liczby pacjentów w ciągu 30 dni – ponad 3000”.

Leczenie raka w dobie pandemii

„Spośród 3600 przeanalizowanych pacjentów ze 122 instytucji w całym kraju, stwierdziliśmy, że 30-dniowa śmiertelność była najwyższa wśród pacjentów z rakiem leczonych od jednego do trzech miesięcy przed rozpoznaniem COVID-19 i była najwyższa w przypadku osób leczonych chemioterapią / immunoterapią”, kontynuuje Wise-Draper, onkolog UC Health i członek UC Cancer Center. „Śmierć była szczególnie wysoka u osób otrzymujących przeciwciała monoklonalne anty-CD20, które są normalnie stosowane do usuwania nieprawidłowych komórek B, często występujących w niektórych chłoniakach, na jeden do trzech miesięcy przed zakażeniem COVID-19 – okres, w którym następuje znaczące zmniejszenie liczby komórek B”.

Dodaje, że śmiertelność była wyższa w przypadku osób poddawanych aktywnemu leczeniu raka, z wyjątkiem terapii hormonalnej, w porównaniu z pacjentami nieleczonymi w ciągu roku przed rozpoznaniem COVID-19.

„W każdym razie nie jest to dobra wiadomość dla pacjentów walczących z rakiem” – mówi. „Terapie celowane, szczególnie te powodujące zubożenie komórek odpornościowych, stosowane od jednego do trzech miesięcy przed [rozpoznaniem] COVID-19, są związane z bardzo wysoką śmiertelnością, sięgającą 50%. Ponadto, śmierć z jakiegokolwiek powodu lub przyczyny u pacjentów z rakiem jest wyższy niż w populacji ogólnej, w tym u osób, które przeszły remisję i nie były leczone w ciągu ostatniego roku. Wcześniej informowaliśmy, że immunoterapia jest bezpieczna dla pacjentów z rakiem i COVID-19, ale to ujawnia więcej na temat leczenia przeciwnowotworowego pacjentów, pokazując, że kombinacje immunoterapii i leki obniżające odporność, ale nie sama immunoterapia, mogą prowadzić do pogorszenia. Potrzebne są dalsze badania na ten temat, ponieważ nadal badamy wpływ pandemii na tę grupę pacjentów”.

Czytaj też:
6 objawów, które mogą świadczyć o tym, że już miałeś koronawirusa

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: MedicalXpress
 0

Czytaj także