Picie w podeszłym wieku powoduje powiększenie talii. O ile centymetrów?

Picie w podeszłym wieku powoduje powiększenie talii. O ile centymetrów?

Dodano: 
Alkohol, zdjęcie ilustracyjne
Alkohol, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Unsplash / chuttersnap
W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Addiction przeanalizowano związek między intensywnym piciem w ciągu życia a szeregiem wskaźników zdrowotnych, w tym chorobami układu krążenia.

Naukowcy wykorzystali dane z kohorty Whitehall II, która zebrała informacje od brytyjskich urzędników państwowych, w wieku 34–56 lat na początku badania, w latach 1985–88. Ostateczna próba do tego badania obejmowała 4820 starszych osób dorosłych w wieku od 59 do 83 lat. Średni wiek wynosił 69 lat, a 75% stanowili mężczyźni.

Stwierdzono, że intensywne spożywanie alkoholu przez całe życie wiąże się z wyższym ciśnieniem krwi, gorszą czynnością wątroby, zwiększonym ryzykiem udaru, większymi obwodami talii i wskaźnikiem masy ciała (BMI) w późniejszym życiu, nawet jeśli przestaniesz pić dużo przed 50. rokiem życia. zaprzestanie intensywnego picia w dowolnym momencie życia może być korzystne dla ogólnego stanu zdrowia.

Starsi ludzie też piją i to niemało

Dr Linda Ng Fat (UCL Institute of Epidemiology & Health Care), pierwsza autorka badania, powiedziała: „Nadużywanie alkoholu, pomimo powszechnego postrzegania upijającego się alkoholu przez młodych ludzi, jest powszechne wśród osób starszych, przy przyjęciach do szpitali z powodu alkoholu najwyższy wśród dorosłych w wieku powyżej 50 lat.

„Poprzednie badania koncentrowały się na pojedynczych migawkach konsumpcji, które mogą maskować skumulowane skutki spożywania alkoholu. To badanie podnosi świadomość wpływu spożywania alkoholu na cały cykl życia”.

Osoba pijąca została zidentyfikowana za pomocą testu identyfikacji zaburzeń spożywania alkoholu pod kątem konsumpcji (AUDIT-C), standardowego narzędzia przesiewowego dla lekarzy rodzinnych. Narzędzie do badań przesiewowych składa się tylko z trzech pytań i ocenia, jak często pijesz, ile pijesz i jak często pijesz (pijesz sześć lub więcej drinków). Na przykład osoba, która pije trzy lub cztery napoje cztery lub więcej razy w tygodniu, uzyskałaby pozytywną ocenę jako niebezpieczny pijący na AUDIT-C.

Uczestnicy zostali poproszeni o jednorazowe wypełnienie AUDIT-C retrospektywnie za każdą dekadę życia, od 16 do 19 lat 80 i więcej. Informacje te wykorzystano do kategoryzacji sposobu picia przez całe życie: nigdy nie pijącego niebezpiecznie, dawnego pijącego niebezpiecznie (przed 50. rokiem życia), byłego później pijącego niebezpiecznego (w wieku 50 lat lub później), obecnego pijącego niebezpiecznie i konsekwentnego pijącego niebezpiecznie podczas każdej dekady ich życia.

Ponad połowa pijących (56%) w pewnym momencie swojego życia piła alkoholicznie, przy czym 21% to obecnie pijący alkohol, a 5% to osoby konsekwentnie niebezpieczne.

Obecni i konsekwentnie pijący alkohol to głównie mężczyźni (odpowiednio 80% i 82%), w przeważającej części biali i prawdopodobnie będący na stanowiskach wyższego szczebla (61% w porównaniu z 52% w całej próbie).

Dawniej, obecni i konsekwentni niebezpieczni pijący mieli znacznie wyższe skurczowe ciśnienie krwi i gorszą czynność wątroby, niż nigdy niebezpieczni pijący, po uwzględnieniu czynników stylu życia. Wśród obecnych niebezpiecznych osób pijących skurczowe ciśnienie krwi było o 2,44 mmHG wyższe, a transferaza gamma-glutamylowa (GGT), marker choroby wątroby, została podwyższona o 22,64 IU / l, w porównaniu z nigdy niepijącymi alkoholu.

Obecni ryzykowni pijący mieli trzy razy większe ryzyko udaru mózgu, a dawni później pijący niebezpieczni mieli około dwa razy wyższe ryzyko zgonu z powodu chorób innych niż układ sercowo-naczyniowy w porównaniu z nigdy niebezpiecznymi pijącymi.

Przez całe życie niebezpiecznie pijące osoby miały znacznie większe obwody w talii i BMI niż osoby nigdy niepijące niebezpieczne, przy czym ich wielkość wzrastała wraz z bardziej aktualnym i konsekwentnym niebezpiecznym piciem.

Byli wcześnie pijący niebezpiecznie mieli średnio 1,17 cm więcej w talii niż nigdy niepijący niebezpiecznie, podczas gdy dawni pijący niebezpiecznie, obecni pijący niebezpiecznie i konsekwentni pijący niebezpiecznie mieli obwód talii odpowiednio o 1,88 cm, 2,44 cm i 3,85 cm większy.

Czytaj też:
Młodzież i alkohol – świadomy wybór, ucieczka od rzeczywistości czy strach przed stygmatyzacją?

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
 0

Czytaj także